Hur matar man ut USB på PC

hur matar man ut usb pa pc

Begreppet USB betyder Universal Serial Bus och är helt enkelt en metod för en dator att kommunicera med perifera enheter. Dessa enheter kan vara skrivare, kameror, minnen och mycket annat. I väldigt många fall menar man ett USB-minne när man bara säger USB. Det finns många populärbenämningar på dessa minnen, typ stick, pinne osv. När man använder USB-minne är det förstås för att hämta filer till datorn eller lagra filer från datorn till USB-minnet. När man kopierar en fil från datorn till USB-minnet visas kopieringsförloppet med en ”liggande temperaturskala”, och det är förstås mycket lätt att tro att när skalan nått upp till fullt läge så ligger filen på USB-minnet. Tyvärr är det inte alls säkert så, i synnerhet på lite äldre versioner av Windows.

Äldre Windows-versioner

På äldre datorer med äldre versioner av Windows var överföringen till USB-minnet relativt långsam. Därför fungerade operativet så att systemet först kopierade till en temporär fil på hårddisken, en operation som gick snabbt. Det var denna operation som visades av ”temperaturskalan”, och när den skalan visade fullt så visade den egentligen bara att filen var kopierad till en temporär fil på hårddisken. Den temporära filen läses nu över till USB-minnet i ett betydligt långsammare tempo, men användaren märker inte detta, utan uppfattade datorns kopiering som snabb. När filen är helt överkopierad raderades den temporära filen. Det var förstås lätt för användaren att tro att kopieringen var helt klar när ”temperaturskalan” var klar, och att det gick att ta ut USB-minnet direkt. Eftersom det under flera sekunder pågick en överföring ”i bakgrunden” kunde hela kopieringen misslyckas, och i västa fall skada minnesstrukturen på USB-minnet.

Mata ut

För att förhindra dessa problem finns i Windows ett kommando ”Mata ut”, som hjälper användaren att inte ta ut USB-minnet för tidigt. Så här kan man göra:

  • Starta Utforskaren. Detta program har en gul symbol som ser ut som en hängmapp. Den finns oftast till vänster i verktygsfältet i nederkant på skärmen. Utforskaren visar enheter och mappstrukturer till vänster, innehållet i vald mapp till höger.
  • Högerklicka på det USB-minne du vill ta bort, välj Mata Ut
  • När du får meddelandet ”Säkert att ta ut enheten” kan du lugnt ta ut USB-minnet.

Ett alternativt sätt är att leta upp den speciella symbolen för utmatning nere till höger på aktivitetsfältet. Symbolerna är små och lite svårtydda, men peka med musen på en symbol så får du förklaring. Ibland syns inte alla symboler, då får man klicka på den uppåtpil som betyder ”Visa dolda ikoner”. När du hittat rätt symbol, ”Säker borttagning…” så klicka på den, och vänta på meddelandet ”Säkert att ta ut enheten”

Windows 10

Med Windows 10 har man gjort om systemet så att filer skrivs direkt från datorn till USB-minnet utan att mellanlagras i en temporär fil. När ”temperaturskalan” visar att kopieringen är klar kan du ta ut enheten. Den här funktionen är inställd som standard i Windows 10, men för bättre prestanda kan man ställa in funktionen med mellanlagring.