Hur mycket skatt betalar man

Frågan om hur mycket skatt man betalar går att besvara på flera olika sätt och du kommer att få olika svar beroende på vem du frågar. Ibland får man höra att skatten i Sverige är högst i världen, att vi betalar mer än halva lönen i skatt medan man ibland får höra att skatten i Sverige ligger på runt 30 procent.

Orsaken till att du får olika svar beroende på vem du frågar kan vara att detta är en politisk fråga men det kan också bero på att det är en komplex fråga som är svår att besvara eftersom personer med olika inkomst betalar olika hög skatt och att skatten är olika hög i olika kommuner. Förutom skatt på inkomst är det skatt på mycket annat i Sverige. Den genomsnittliga andelen av en persons inkomst som betalas i skatt kallas för skattetryck och det är ofta vad man talar om när man säger att man betalar halva lönen i skatt.

Inkomstskatt

Alla som har en inkomst av arbete i Sverige betalar inkomstskatt, inkomstskatten består av två delar: Kommunalskatt och statlig skatt.

Kommunalskatt

Är du anställd och har en årlig inkomst under 455 300 kronor betalar du endast kommunalskatt. Kommunalskatten varierar från kommun till kommun och är som lägst ca 29 procent och som högst ca 35 procent. Den genomsnittliga kommunalskatten är i Sverige strax över 32 procent. Kommunalskatten betalas till den kommun och det landsting där du är bosatt. Utöver denna kommunalskatt betalas också en begravningsavgift som också varierar från kommun till kommun men som i snitt ligger på 0,242 procent. Är du medlem i Svenska kyrkan betalar du också en avgift till dem via skattsedeln.

Statlig skatt

Har du en lön på över 455 300 kronor per år betalar du utöver den kommunala skatten också statlig skatt på 20 procent på den delen av din inkomst som överstiger 455 300 kr och är din årliga inkomst över 662 300 kronor måste du betala ytterligare 5 procent i statlig skatt på inkomsten som överstiger 662 300 kr, det vill säga 25 procent.

Arbetsgivaravgift

Förutom att du betalar skatt på din inkomst betalar också arbetsgivaren en avgift utöver din lön. Denna arbetsgivaravgift är på strax över 31 procent.

Skattetryck

Förutom den skatt du betalar på din lön och den arbetsgivaravgift din arbetsgivare betalar betalar du många andra skatter. Du betalar t ex moms på i princip allt du köper. Den vanliga momsen är en skatt på 25 procent men det finns också moms på 12 procent för vissa varor och tjänster och en moms på 6 procent för några varor och tjänster. Utöver inkomstskatt och moms betalar du också punktskatter på t ex bensin och disel, tobak och alkohol och om du t ex säljer din bostad med förtjänst måste du betala reavinstskatt. Reavinstskatt tas också ut vid vinster från försäljning av t ex aktier. Den samlade andelen av skatter i förhållande till ett lands brutto national produkt (BNP) kallas för ett lands skattetryck. Om ett land t ex har en BNP på 1000 miljarder och den totala skatteintäkten är på 200 miljarder innebär det att skattetrycket i landet ligger på 20 procent. Sverige hade år 2016 ett totalt skattetryck på strax över 44 procent.

Sammanfattning

Så hur mycket skatt betalar man? Det enkla svaret är i genomsnitt strax över 44 procent.

Är skatten i Sverige högst i världen? Svaret är nej men skattetrycket i Sverige är bland de högsta i världen, bara 4 länder i världen har ett högre skattetryck än Sverige.

Betalar vi mer än halva lönen i skatt? Denna fråga är svårare att besvara men har du en mycket hög inkomst och om du dessutom är bosatt i en kommun med hög kommunalskatt kan du komma att betala mer än halva lönen i skatt.

Ligger skatten i Sverige på runt 30 procent? Det enkla svaret på denna fråga är ja. Inkomstskatten för de allra flesta ligger på runt 30 procent.

Källor:

Ekonomifakta.

Skatteverket.