Hur skriver man en uppsats

En av skolans återkommande uppgifter är uppsatsen. Dessa återkommer gång på gång under utbildningen, i många fall skrivs de första uppsatserna redan i grundskolan för att sedan återkomma på gymnasienivå innan de slutligen uppnår sin högsta klass på högskolor och universitet. Hur gör man då för att skriva en uppsats? Att skriva en uppsats är ett mycket stort område, och för den som ska skriva på högskole/universitetsnivå rekommenderas att skaffa en bok i ämnet och en bok om svenska skrivregler. Kom även ihåg att på högskolenivå krävs en helt annan typ av hantering av fotnoter och referenser än vad som är vanligt på gymnasienivå. Ta kontakt med din lärare på högskolan/universitetet och ta reda på vad som förväntas av din uppsats.

Varför skriver man uppsatser?

I många fall ingår uppsatser i en av två kategorier. Det kan till exempel handla om en ren språkövning. I dessa fall skrivs uppsatsen till exempel som en del i undervisningen i svenska eller engelska. Meningen är att eleven ska skriva en språkligt korrekt text och kanske även visa att denne förstått en text, som exempelvis artiklar eller böcker. Den andra typen av uppsats handlar om förmågan att tolka och förstå information. Dessa är inriktade på ett specifikt ämne, som “den tidiga kristendomen i norden”, och som regel har man flera veckor på sig att samla in information och skriva en text om ämnet.

Några allmänna tips om att skriva

  1. Se till att komma igång i god tid för att undvika att stressa ihop någonting i sista minuten. Kan du själv välja ämne, så välj ett som tilltalar dig.
  2. Undvik så kallat talspråk i din uppsats. Det talade och det skrivna språket skiljer sig en hel del och även om talspråk kanske fungerar i dina anteckningar och i brev till vänner så passar det sig inte i en uppsats. Här är din chans att visa att du har grepp om språket och att du klarar att uttrycka dig elegant i skriftlig form.
  3. Gör ett snabbt utkast. Detta tips passar inte alla. Vissa föredrar att skriva rakt upp och ner utan eftertanke. Men ska du skriva en längre uppsats bör du tänka igenom vad som du tänkt ta upp och se till att placera det i en logisk ordning så att texten blir lättläst och logisk.
  4. Bara skriv. Även om det inte blir helt prefekt första gången så kan du alltid gå tillbaka och ändra på det sen. Det viktiga är att du kommer igång och får flyt på skrivandet.
  5. Tänk alltid på vad det är du skriver om. Svamla inte, och gör inte onödiga utläggningar om oväsentligheter. Håll texten kort och koncis och försök att undvika allt för många sidospår och strunta i allt som inte bidrar till det du skriver om.