cellprov hur ofta

Cellprov hur ofta ska det göras?

Svenska kvinnor i åldern 23-70 år får erbjudande om att göra en gynekologisk cellprovtagning med jämna mellanrum. Cellproven tar vi för att kunna upptäcka eventuella cellförändringar. Här besvarar vi dina frågor kring cellprov hur ofta du bör göra dem och vad cellförändringar innebär.

Olika regioner har olika rutiner

Rutinen för cellprov hur ofta de ska tas och hur de ska genomföras skiljer sig något från olika län. Det finns inga särskilda förberedelser som du behöver göra innan ett cellprov. Annat än att omboka tiden om du skulle få mens på samma dag.

I exempelvis Region Örebro blir du kallad för provtagning vart tredje år från att du är 23 till du fyller 34. Därefter får du en ny kallelse vart femte år till du fyller 49. Sedan vart sjunde år fram till du fyller 69. Om du testar positivt blir du kallad oftare, även över 30 års ålder.

Bor du däremot i Skåne har regionen en annan rutin. Där får alla kvinnor mellan 23 och 70 år med jämna mellanrum hem ett brev i postlådan med ett prov. Du får alltså göra ditt eget prov som du själv skickar in för analys.

Såhär går en provtagning till

När du ska göra ditt cellprov hos en mottagning får du klä av dig på underkroppen och lägga dig i en undersökningsstol. Undersökningen brukar inte göra ont, men den kan kännas obehaglig. Det vanligaste sättet att ta provet på är att barnmorskan eller läkaren använder dels en spatel och dels en mjuk liten borste.

Du kanske undrar när du gör cellprov hur ofta kan det bli komplikationer. Det händer sällan att komplikationer uppstår eftersom provet är enkelt och snabbt. Så enkelt att region Skåne anser du kan ta det hemma på egen hand.

För att analysen av provet ska bli rätt får du också en del frågor att svara på när du gör ditt prov. Frågorna kan handla om tidigare graviditeter eller användning av preventivmedel.

När du får ditt resultat

Cellprov hur ofta kommer de tillbaka negativa? Faktum är att av 100 prov så kommer 95 tillbaka helt utan förändringar. Du får svaret hemskickat i brevlådan och skulle det finnas förändringar så blir du uppringd.

Att få förändringar på cellerna är inte nödvändigtvis farligt. Ofta beror det på HPV-viruset, men det kan även bero på ett annat virus, infektion eller irritation i slemhinnorna. För det mesta läker förändringarna av sig själv och i annat fall kan läkaren plocka bort dem.

Vissa HPV-infektioner och cellförändringar kan utvecklas till cancer, men det brukar ta lång tid. Mellan 10 till 15 år. Varje år får 30 000 svenskar besked om att de har cellförändringar, och det är ungefär 500 av dem får livmoderhalscancer. Det är alltså ovanligt att du får cancer vid cellförändringar.

Har du inga förändringar får du en ny kallelse efter 3 till 5 år. Är ditt prov positivt för både cellförändringar och HPV kommer du få en ny kallelse. Din läkare kommer då kontrollera om du behöver behandling.