hur länge är en häst dräktig

Hur länge är en häst dräktig

På vårkanten har du säkert sett spralliga föl som ystert springer omkring i hagarna. Men hur fungerar det egentligen med hästar samt dräktighet? Vad är brunst? Hur länge är en häst dräktig? I den här artikeln kommer du att kortfattat kunna läsa om hästens brunst, betäckning, dräktighet och fölning.

Brunst

Ett sto blir könsmoget vid ungefär två års ålder. Ägglossningen sker under brunst och för att ett sto ska bli dräktigt måste hon betäckas av en hingst under den här perioden.

Varje brunst pågår i cirka fem till sju dagar och är regelbundet återkommande i en så kallad brunstcykel med fjorton dagars uppehåll mellan varje brunst. Brunstsäsongen är oftast under den ljusa och varma årstiden. Det beror på att dagsljuset påverkar hormonerna och hästarnas fruktsamhet. Om fölet är fött under en varmare årstid så har det dessutom större chans att överleva.

Betäckning

Ett sto blir i regel betäckt för första gången vid tre års ålder. Stoet blir dräktigt genom antingen naturlig betäckning där hingst och sto parar sig på egen hand eller genom insemination då stoet befruktas på konstgjord väg. Insemination är den vanligaste typen av befruktning idag.

Efter drygt tre veckor efter betäckningen kan en veterinär göra ett ultraljud för att bekräfta om stoet är dräktigt eller inte.

Dräktighet

Stoet är dräktigt i ungefär elva månader, eller motsvarande 340 dagar, vilket kan variera med tre veckor tidigare eller senare. Ston som har fått föl tidigare går vanligtvis den kortare tiden jämfört med ett sto som är dräktigt för första gången.

Ägget blir befruktat i äggledaren och vandrar sedan till livmodern. Upp till cirka 40 dagar är det ett embryo. Efter 40 dagar övergår det till att vara ett foster som börjar utveckla sina framtida organ. Vid tre månader börjar fostret se ut som en liten häst i stoets mage och det fortsätter sedan växa i en skarp tillväxtkurva under de kommande månaderna. Från sex månader är både foster och mage så pass stora att ridning bör undvikas.

Fölning

Fölningen är indelad i tre faser som beskrivs enligt nedan.

Fas 1 – Öppningsfasen

Första fasen är den så kallade öppningsfasen som kan variera mycket i tid men pågår vanligtvis under en till två timmar. Under den här fasen så är förlossningen igång och stoet får värkar som visar sig som muskelsammandragningar i livmodern.

Fas 2 – Utdrivningsfasen

Under andra fasen, utdrivningsfasen, sker själva födseln av fölet. Den yttre fosterhinnan brister och mellan 10 och 15 liter fostervatten rinner ut. Det vanligaste förlossningen är framdelsbjudning, där fölet kommer ut med framben och huvud först. Utdrivningsfasen pågår dock vanligtvis inte i mer än 20 till 30 minuter.

Fas 3 – Efterbördsfasen

Efterbörden, placentan, driver stoet ut under den tredje fasen. Det här sker vanligtvis inom en timme efter andra fasen.

Efter födseln

När ett föl är nyfött saknar det helt immunförsvar. Därför är det helt beroende av antikroppar från stoets råmjölk. Inom två timmar efter födseln står fölet upp och börjar därefter dia inom sex timmar. Fölet diar i genomsnitt i upp till åtta månader.