hur länge får en hund vara ensam

Hur länge får en hund vara ensam?

Till skillnad från många andra djur, är reglerna för hundar tämligen otydliga. Det finns inga klara regler som säger hur länge får en hund vara ensam. Däremot har Jordbruksverket riktlinjer, precis som Svenska Kennelklubben har.

Det här säger Jordbruksverkets rekommendationer

I dokumentet ”Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt” finns föreskrifter och allmänna råd om hur vi ska ta hand om våra hundar och katter. Läser vi det första kapitlet under paragraf 16 står det att hund och katt behöver tillsyn två gånger om dagen. Är djuren unga, sjuka eller skadade ska de ses till oftare.

I nästa kapitel står det om att när din hund hålls inomhus, ska du rasta den utomhus med jämna mellanrum. Är hunden i en rastgård utomhus ska den få rastas på en annan plats varje dag. Givetvis är det med hundens hälsotillstånd i åtanke. Det är de föreskrifter som finns.

Läser vi under ”allmänna råd” står det att en hund bör rastas var sjätte timme under dagen. Oftare om det är äldre hundar eller valpar. Där är alltså ingen lag om hur länge får en hund vara ensam.

Föreskrifterna från Jordbruksverket är något du bör följa. Du kan nämligen få konsekvenser av en bruten föreskrift, till skillnad från allmänna råd. Tekniskt sett kan du alltså välja att inte rasta din hund var sjätte timme, men det kan få en påföljd trots att det inte är en lag utan en föreskrift.

Hundar är flockdjur

Eftersom hundar är ett flockdjur, tycker de inte om att vara ensamma. Du kan såklart träna din hund att vara ensam. Dock trivs de bäst med att få vara med familjen eftersom det är deras flock. Hur länge du vill lämna din hund ensam är upp till dig. Men utifrån hundens bästa är det kanske klokt att följa riktlinjerna från Svenska Kennelklubben. Ungefär 4-5 timmar om dagen är vad en vuxen, frisk och tränad hund kan klara av enligt dem.

Behöver du mer tid utan din hund, kan det vara en idé att skaffa en dagmatte eller daghusse. Ett annat alternativ är att skola in den på hunddagis. På så vis slipper hunden vara ensam hemma längre än vad som är nödvändigt.

Tänk på hundens behov

Att hundar tycker om sällskap har vi redan konstaterat. En annan sak som är värd att tänka på innan du lämnar din hund ensam är deras blåsa. Hur länge ska hunden behöva hålla sig mellan varje gång den får kissa? Det finns ingen exakt formel för det här, utan det beror bland annat på hur stor hunden är och vilken ålder den är i.

Det är viktigt att träna hunden på att vara ensam för att göra det enklare för den. Om du dessutom rastar den innan och har tränat eller lekt av lite energi, är hunden lite trött. Det är en hjälp för dig eftersom då kan hunden enklare gå och lägga sig när du går.

Även om det alltså inte finns några tydliga regler på hur länge får en hund vara ensam så är det ändå nödvändigt att tänka på hundens välmående.