hur länge har människan funnits

Hur länge har människan funnits

Först och främst är alla människoarter en del av släktet Homo. Trots att det har funnits olika människoarter som levt sida vid sida finns bara en existerande idag vilket är Homo Sapiens. Forskare har hittat de äldsta fossila fynden av Homo som är runt 2,8 miljoner år gammalt och går att koppla ihop med urtidsmänniskan Lucy.

Enligt forskare tillhör Lucy släktet Australopithecus afarensis som är 3,2 miljoner år gammalt och det finns mycket som talar för att Homo släktet har blivit utvecklat från det släkte som Lucy har tillhört.

Människans utveckling

Det har funnits olika Homo arter och du kan utgå ifrån människans evolution för att fastställa en tidslinje över mänsklighetens utveckling. För 1,8 miljoner år sedan fanns en människoart vid namn Homo Erectus. Bland forskare finns en enighet om att människoarten utvecklades i Afrika.

Den här människoarten har överlevt längst på jorden och utvandrade både till Europa och Asien. Homo Erectus fanns för 50 000 år sedan och gick därför sida vid sida med Homo Neanderthalensis. Vi har alla i historieböcker läst om Neandertalarna som levde under istiden med mammutar, jättelika elefantdjur som nu är utdöda.

Dessutom existerade Homo Erectus samtidigt som Homo Sapiens som vi alla människor idag tillhör. Trots att människoarten Homo Erectus har funnits i 1,8 miljoner år finns människoart som funnits längre.

Äldsta människoarterna i släktet Homo

I Afrika levde de äldsta människoarterna för ungefär 2 miljoner år sedan enligt forskarna. På 1960-talet hittade forskarna fossilen i Tanzania och människoarten fick namnet Homo Habilis. I dagsläget har samtliga fynd som har hittats kunnat bli daterade till en ålder på ungefär 2,1 till 1,4 miljoner år. Det finns en hel del osäkerhet kring dateringen eftersom fossilen är så få.

Osäkerhet kring den äldsta människoarten

Dessutom finns det spår av ytterligare en art som påminner om Homo Habilis men som av vissa forskare anses vara en egen ännu äldre art. Homo Rudolfensis är på många sätt lik Homo Habilis. Till skillnad från Habilis är Rudolfensis fossilen daterade till mellan 1,8 och 2,8 miljoner år. Därmed anser många forskare att det är en egen människoart och potentiellt den äldsta.

Trots många olika delar av Homo Rudolfensis fossil har forskare hittills inte hittat sammanhängande fossil. Forskare har hittat vissa delar som bäcken men inte fossil från hela kroppen som går att kontrastera mot Homo Habilis. Därför är det fortfarande oklart om det är en helt egen unik människoart och om den i så fall är den äldsta.

Summering – Hur länge har människan funnits

Det har funnits många olika människoarter som alla tillhör människosläktet Homo. Dagens moderna människa tillhör människoarten Homo Sapiens. Samtidigt har det existerat olika människoarter fram tills nu. Inte minst arten Neandertalare som vi läser om i historieböckerna som levde tillsammans med mammutar under istiden. Homo Erectus levde också samtidigt som Homo Sapiens.

Trots allt finns ännu äldre fynd av fossila delar som är daterade runt 2 miljoner år sedan. Även om det finns en osäkerhet om det är Homo Rudolfensis eller Habilis som är äldst finns mycket som talar för den senare. Eftersom det inte finns heltäckande fynd för någon annan än Habilis menar många forskare att det är den äldsta människoarten. Därför har människan existerat i ungefär 2 miljoner år.