hur länge lever en mygga

Hur länge lever en mygga?

Även om du avskyr att få ett myggbett är det viktigt att komma ihåg att myggans existens viktig för människan. Många djur lever på att äta mygg och vi människor överlever genom att äta djuren som har livnärt sig på myggen. Därför hänger allt ihop och nästa gång du får ett myggbett kan du istället för att bli frustrerad fundera på: hur länge lever en mygga?

Det finns olika typer av myggor och i dagsläget finns mer än 3 500 olika sorters myggarter. I Sverige finns ungefär 50 olika arter. Trots att hanen och honan är väldigt lika lever de olika länge. Medan hanen inte lever så länge lever honan betydligt längre.

Myggans livscykel

Oavsett vilken myggart du vill lära dig mer om och få reda på hur länge lever en mygga, ska du veta att alla myggor har samma livscykel. Först och främst lägger honan ägg på marken eller vid vatten där ägget kläcks när vattnet berör ägget. Den första tiden som larv ser den inte ut som en mygga ut mer som en pommes frites i miniatyr. Mygglarven livnär sig via vatten och under mognadsprocessen byter den skinn några gånger.

Brytpunkten för mygglarven innan den blir fullvuxen är puppan. Tredje stadiet är i puppan där myggan utvecklas genom att vila. Den äter ingenting och blir successivt starkare med resultatet att kroppen blir hårdare. Sista stadiet innebär att myggan är vuxen. Till en början flyger myggan kortare sträckor och utökar därefter flygsträckorna i takt med att den vant sig vid olika miljöer.

Både hanen och honan går igenom exakt samma livscykel som går att sammanfatta enligt nedan:

4 stadier – Myggans livscykel

  • Ägget: Först lägger honan ägg som därefter kläcks vid kontakt med vatten.
  • Larven: Mygglarven lever i vatten, andas in syre via vattenytan och byter skinn flera gånger innan förpuppning börjar.
  • Puppan: Myggan lever därefter i puppan innan den blir fullvuxen.
  • Vuxna myggan: Kroppen på myggan hårdnar i puppan och efter att ha vuxit färdigt lämnar den puppan börjar flyga.

Olika livslängd på hanen och honan

Trots att det finns flera tusen olika myggarter är livslängden för hanar respektive honor ganska lika. Oavsett vilken han- eller hon art du väljer att studera lever hanen alltid kortare än honan. Beroende på vilken myggart du väljer att lära dig mer om kan du räkna med hanen lever några veckor. Till skillnad från hanens korta livsöde kan honan leva längre och upp tre månader.

Summering av hur länge lever en mygga

När du har läst den här artikeln har du fått svar på frågan: hur länge lever en mygga?

I nuläget finns det mer än 3 500 olika sorters myggarter och i Sverige finns ungefär 50 olika arter. Trots att myggan inte skiljer sig mycket mellan hane och hona är det större skillnad mellan levnadslängd.

Hanen lever inte alls så länge medan honan lever mycket längre. Dessutom kan livslängden skilja sig mellan vilken myggart du väljer men rent generellt lever hanen bara några veckor. Desto längre lever honan som har en varierande livslängd på uppemot tre månader.