hur många kontinenter finns det

Hur många kontinenter finns det?

Det kan alltid vara intressant med geografi, inte bara när du är ute och reser utan även för att hålla koll. Förutom att kunskap om platser på olika kontinenter kan bidra till inspiration när du under vardagstristessen drömmer dig bort, kan det även vara ett intressant samtalsämne. Dessutom blir det enklare att koppla ihop historiska händelser med olika kontinenter eller kanske berika din hobby.

Oavsett om du spelar instrument eller älskar fotboll kan det vara häftigt att koppla ihop ett specifikt musikstycke eller fotbollsspelare med en viss kontinent. Dessutom är det en skillnad mellan världsdel och kontinent. Läsa vidare här nedan och lär dig mer om kontinenter och hur många kontinenter finns det just nu.

Vad är en kontinent?

Innan du lär dig exakt hur många kontinenter finns det är det bra att veta vad en kontinent är. En kontinent är ett samlingsbegrepp för ett visst antal närliggande länder inom en specifik geografisk yta. Väldigt förenklat kan du förstå kontinent som en stor sammanhängande landmassa. Till skillnad från begreppet världsdel som är en historiskt, kulturellt och fysiskt avgränsad del är kontinent en geografisk avgränsning. Kontinent är alltså en naturlig avgränsning medan världsdelar är avgränsade av människan.

För att förstå skillnaden mellan världsdel och kontinent kan du ta ett enkelt exempel genom Asien och Europa vilket är två världsdelar. Trots att det är två olika världsdelar är det samtidigt en kontinent som heter Eurasien. Därmed sitter Asien och Europa ihop och bildar en kontinent. Men det finns som bekant fler kontinenter förutom Eurasien.

Hur många kontinenter finns det nu?

Nu när du vet skillnaden mellan världsdel och kontinent blir det också enklare att förstå, hur många kontinenter finns det? Förutom Eurasien finns ytterligare 5 kontinenter vilka är Afrika, Nordamerika, Australien, Sydamerika och Antarktis. Därmed finns det totalt 6 kontinenter.

I geografiska termer brukar de 6 kontinenterna bli uppdelade i två kategorier som hänvisar till hur människor i västvärlden uppfattar de olika kontinenterna. Den äldre världen är de kontinenter som upptäcktsresande har varit medvetna om före de upptäckte den nya världen. Uppdelningen har skett enligt nedan:

Uppdelning av kontinenter

Den äldre världen

  • Eurasien
  • Afrika

Den nya världen

  • Nordamerika
  • Australien
  • Sydamerika
  • Antarktis

Sammanfattning – Hur många kontinenter finns det?

Om du håller koll på olika kontinenter kan det både bli ett intressant samtalsämne och även inspiration på olika sätt. Oavsett om du sitter hemma och dagdrömmer eller bara älskar att resa och vill hålla koll på vilka länder som tillhör olika kontinenter kan det vara häftigt.

Det är bra att hålla koll på skillnaden mellan världsdel och kontinent eftersom det är väldigt enkelt att blanda ihop. Till skillnad från världsdel som är avgränsat av människan baserat på historia och kultur, är kontinenternas avgränsning baserat på geografi.

Så, hur många kontinenter finns det? Den traditionella uppdelningen av kontinenter sker enligt västerländsk modell genom två kategorier, gamla världen och nya världen. Det är 2 kontinenter i den gamla världen, Eurasien och Afrika och 4 kontinenter i den nya världen, Nordamerika, Australien, Sydamerika och Antarktis. Därför finns det totalt 6 kontinenter.