hur många län finns det i sverige

Hur många län finns det i Sverige?

Sverige är uppdelat i län, regioner och kommuner. Just län är en administrativ indelning och varje län har en länsstyrelse. Vi har även regioner och kommuner i Sverige. Det kan vara smått förvirrande att hålla reda på vad som är vad.

I den här artikeln kommer vi att svara på, hur många län finns det i Sverige och skillnaderna mellan län, region och kommun.

Stora förändringar

Så hur många län finns det i Sverige idag? Vi har i dagsläget 21 län i Sverige men så har det inte alltid varit. Tidigare hade vi fler län än så, där bland annat Stockholm stad och Stockholms län slogs ihop och blev Stockholms län.

1997 tillkom Skåne län genom att Kristianstads och Malmöhus län slogs samman. Året efter bildades Västra Götalands län från Älvsborgs-, Skaraborgs-, Göteborgs- och Bohus län.

Historia om län

Till en början var ett län ett område som blev tilldelat till en frälseman. En position som senare också blev känd som adelsman. En person kunde få det som belöning för tjänster mot riket och konungen. En frälseman hade skattefrihet mot kronan och diverse privilegier som, frihet från ansvar, frihet från en del straff och fritt bestämmande.

Titeln ärvdes inom familjen och endast kungen hade rätt att häva det. Själva ordet län finns kvar men ordet har idag en helt annan betydelse.

Länsstyrelsens uppgifter

Länsstyrelse är regionala företrädare för staten och är en länk mellan stat och län. Chefen över länsstyrelsen kallas landshövding och utses av staten. Eftersom vi har 21 län i Sverige har vi också 21 länsstyrelser.

Ansvar som länsstyrelsen har är bland annat samhällsplanering, naturvårdsfrågor, arbetsförmedling, skogsvård och Sveriges domstolar.

Det finns liknande organ fast regionalt och de kallas för länsnämnd och arbetar med i stort sätt samma frågor.

Regioner inom länen

Vi har lika många regioner som vi har län, det vill säga 21 stycken. Här kan det bli lite förvirrande för många vilket är förståeligt. Det är mycket att hålla reda på.

Regionfullmäktige är en folkvald församling som sköter arbetet inom regionen. Ansvarsområden för kommunfullmäktige är bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, utbildning, kultur och folktandvården.

Sveriges kommuner

Vi har totalt 290 kommuner i Sverige idag och alla som arbetar inom kommunen är folkvalda precis som i regionerna. Den folkvalda församlingen inom kommunen, kommunfullmäktige tar beslut inom kommunen och tillsätter kommunstyrelsen som i själva verket leder arbetet.

Kommunfullmäktige utser också personer som ska sitta i utskotten, nämnderna och tingsrätten. Finansieringen i kommunerna kommer från kommunalskatter, statsbidrag och avgifter vilket är ett måste för att en kommun ska gå runt.

Mindre kommuner har haft det tufft under senare år när människor väljer att lämna för en annan kommun. Det blev väldigt uppenbart när coronapandemin helt plötsligt dök upp och sjukhusen blev överfulla.

Intressant fakta om län

Hälften av Sveriges befolkning bor i tre av 21 län, det är Stockholms län, Skåne län och Västra Götalands län. Sveriges totala yta är 407 311 kvadratkilometer och de tre största länen står endast för 41 292 kvadratkilometer.

Det största länet i Sverige är Norrbottens län med hela 97 239 kvadratkilometer.