hur många meter är en km

Hur många meter är en km?

Att kunna mäta olika saker och ting är mycket praktiskt och användbart. Inte minst om du behöver ordna med något i huset eller trädgården. Dessutom kan det vara bra när du ska lära barnen att mäta eller hur långt avstånd det är till olika destinationer som mataffären eller skolan. Oavsett hur du väljer att använda måtten är det även vanligt att göra om måtten meter till kilometer som ofta blir förkortat till km.

Hur kan du hålla koll på och komma ihåg de olika måtten och hur många meter är en km? När du har läst färdigt artikeln kommer du veta allt du behöver om måtten meter och kilometer. Dessutom kommer du veta allt om hur många meter är en km.

Så hur många meter är en km?

Egentligen är det väldigt enkelt att räkna om meter till kilometer. Så, hur många meter är en km? Du behöver bara tänka i tusental eftersom 1000 meter motsvarar en kilometer. När du pratar med vänner eller bekanta brukar termen mil också vara vanligt att använda. Oavsett om du löper milen i skogen eller åker 10 mil till närliggande stad är termen användbar. En mil och 10 kilometer är därmed exakt samma sak. Med andra ord är 10 000 meter också en mil.

Vad är meter och kilometer?

Innan du lär dig exakt hur många är en km är det viktigt att du känner till de olika måtten. Trots att måtten meter och kilometer har funnits väldigt länge är det kanske få som vet om exakt när de började bli använda på allvar. Metersystemet heter det måttsystem som metern är en del av. Du kan bättre komma ihåg metersystemet genom att knyta ihop det med något franskt du tycker om.

Eftersom metersystemet kommer från Frankrike och blev spritt till hela världen efter den franska revolutionen år 1790. I Sverige kom metersystemet ungefär 100 år efter att det blivit infört i Frankrike. År 1879 blev metersystemet och metern ett legalt mått runt om i vårt avlånga land. Kilometer består av flera meter och är en längdenhet som brukar vara vanligt att använda i samband med skyltning av avstånd för gående, cyklande och bilister. Det gäller i många olika länder.

Summering – hur många meter är en km?

Oavsett om du behöver berätta för någon hur lång distans du har transporterat dig eller lära barnen att mäta är det viktigt med mått. Framförallt är det bra att hålla koll på meter och kilometer, som blir förkortat till km. Måttet meter kommer från metersystemet som ursprungligen kommer från Frankrike. Dessutom ska du komma ihåg att de här två måtten, meter och kilometer, går att göra om. Därför undrar många, hur många meter är en km?

För att förenkla förståelsen ska du tänka i tusental. Du kan enkelt komma ihåg att 1000 meter är lika med en kilometer. Utifrån samma logik är 10 000 meter 10 kilometer. I sin tur brukar 10 kilometer också kallas en mil som också brukar användas som längdenhet.