Hur matar man ut USB på Mac

hur matar man ut usb pa macAlla någorlunda nya datorer har ett antal USB-portar. USB, som står för Universal Serial Bus, är ett enkelt sätt att koppla in perifera enheter till sin Mac. Typiska sådana enheter är hårddisk, kamera, mobiltelefon och mycket annat. En mycket använd USB-enhet är ett dataminne. Det är ett väldigt praktiskt sätt att lagra förbluffande stora datamängder på en liten enhet som man lätt kan ta med sig till t.ex. andra enheter. Det är lätt att förstå att man inte bör bryta USB-förbindelsen när det pågår datatrafik mellan datorn och USB-enheten. Bortsett från att man sannolikt förlorar data kan man i värsta fall orsaka skada både på dator och USB-enhet. Det här gäller särskilt den typ av USB som är någon typ av minne, som USB-minne eller kamera. Bakgrunden till detta är att man faktiskt inte alltid kan veta när det pågår datatrafik. Om man t.ex. kopierar en fil från hårddisken till USB-minnet så får man ju fram en mätare på bildskärmen som visar kopieringsförloppet. När den mätaren visar 100% och stänger ner är det lätt att tro att nu är filen i tryggt förvar på USB-minnet, men det är inte alls säkert. Orsaken är att USB-förbindelser, särskilt äldre USB-portar, är ganska långsamma. Om systemet skall vänta på att filen överförs ”hela vägen” kommer användaren att tycka att systemet är trögt och långsamt. Därför gör systemet så att när man begär kopiering av en fil så skapas en temporär fil. Den filen överförs sedan, dolt för användaren, till USB-enheten. När systemet alltså visar att kopieringen är klar så betyder det bara att den temporära filen är klar. Det säger sig självt att om man då drar ut USB-enheten direkt efter meddelandet att kopieringen är klar så kan man ta ut enheten mitt i dataöverföringen. För att förhindra dessa problem finns ett kommando ”Mata ut”, som visar för datorn att användaren vill ta bort USB-enheten. Om det då inte pågår några filöverföringar eller annan trafik så får man meddelande om att enheten kan kopplas bort. På en Mac finns flera sätt att begära utmatning. Alla sätten är egentligen enkla, man får välja det som man själv tycker är bäst. De vanligaste sätten är: USB-eheten syns på skrivbordet som en symbol. Dra den symbolen till Papperskorgen. Macen förstår att du inte vill slänga alla filerna, utan förstår att du vill mata ut. På en del Macar får man en Mata-Ut-Symbol (uppåtriktad pil) som man klickar på. Markera USB-enheten, tryck kringla+e. I de flesta fall kommer en utmatningssymbol. Om du har mus med två knappar: Markera USB-enhet, högerklicka, välj ”Mata ut XX”, där XX förstås är namnet på enheten.

Öppna Finder. I vänsterkant finns alla anslutna enheter. Markera önskad enhet, klicka på Mata-Ut-symbolen.