hur räknar man ut bromssträckan

Hur räknar man ut bromssträckan?

Oavsett om du har studerat körkortsteori i allmänhet eller bara är intresserad av motorfordon i synnerhet har du förmodligen kommit i kontakt med begreppet bromssträcka. Ofta är det vanligt att lära sig olika sorters sträckor, där även stoppsträckan ingår.

Dessutom är det viktigt att inte blanda ihop bromssträcka och stoppsträcka. Framförallt om du har ett teoriprov som du måste kunna klara att få godkänt på. Här nedan ska vi berätta om det viktigaste du behöver känna till om hur räknar man ut bromssträckan.

Vad är bromssträcka?

Först och främst ska du förstå bromssträcka utifrån ett konkret praktiskt moment. När du i en bil trycker på bromsen så kommer bilen därefter ändå att förflytta sig. Trots att bromsen reducerar hastigheten och bilens rörelse framåt stannar inte den omedelbart. Därför kan du räkna ut bromssträckan från punkten du trycker ned bromsen och hela vägen fram till punkten där bilen står helt stilla.

Men bromssträckan beror i allra högsta grad på olika saker som du borde hålla koll på. Inte minst eftersom det ofta är en del av teoriprovet.

Vad beror bromssträckan på?

Trots att alla förare har olika lång erfarenhet och körförmåga som påverkar bromsteknik finns även andra faktorer som påverkar bromssträckan. Förutom att slitna bromsar och däck bidrar till sämre inbromsning kan ett tungt fordon med mycket last också bidra till förlängd bromssträcka. Dessutom är lutning och framförallt väglag en av de viktigaste faktorerna. På halt väglag där det är isigt och där kan bromssträckan bli betydligt längre.

  • Väglag och lutning
  • Kvalitet på däck
  • Bromsar och bromsteknik
  • Vikt på fordon och last

Så, hur räknar man ut bromssträckan?

Det finns olika sätt att räkna ut bromssträckan. Bland de enklaste sätten att räkna ut bromssträckan är på ett torrt väglag. Halt väglag kan leda till att bilen glider och bromssträckan blir upp till 10 gånger längre, jämfört med torrt väglag. Därför utgår de enklaste beräkningarna från torrt väglag, vilket underlättar väldigt mycket.

Nu har du kommit så långt att du kan ta del av beräkningsmodellen för hur räknar man ut bromssträckan.

Beräkningsmodell bromssträcka

Första steget är att ta bort nollan i hastigheten. Andra steget är att multiplicera talet med sig själv och därefter med 0,4. Du får nedan ta del av ett exempel som hjälper dig förstå på ett bättre sätt:

När du kör i hastigheten 50 km/h så tar du bort nollan vilket blir talet 5. Därefter multiplicerar du talet 5 med sig själv och även 0,4 vilket blir: 5x5x0,4 = 10. Med andra ord blir bromssträckan i det här exemplet 10 meter.

Summering – hur räknar man ut bromssträckan

Bromssträcka är något som du måste hålla koll på inte minst för att klara teoriprovet. Ofta brukar många blanda ihop bromssträcka och stoppsträcka. Därför kan det underlätta genom att förstå vad bromssträcka är.

Du kan beräkna bromssträckan med start från nedtryckning av bromsen tills bilen står helt stilla. Därutöver påverkas bromssträckan av din bromsteknik, väglag, kvalitet på däck och även bromsar samt vikt på fordon.

Så, hur räknar man ut bromssträckan? Det enklaste är att utgå ifrån ett exempel med torrt väglag och räkna enligt formeln: Ta bort nollan i hastigheten, multiplicera talet med sig själv och därefter med 0,4.