Hur skiljer man sig

Hur skiljer man sig? Det är en fråga som många ställer sig när äktenskapet inte fungerar. Ibland uppstår problem i förhållandet som inte går att lösa och då kan det bästa alternativet vara att separera, men hur går det till? I vår artikel går vi igenom de olika stegen från beslut till färdig skilsmässa gällande såväl barnen som era egendomar.

Analysera din situation

Först och främst är det viktigt att analysera din situation och ditt äktenskap, är en skilsmässa verkligen den enda lösningen eller hade parterapi hjälpt? Är ni båda överens om att en separation är det bästa eller är det bara du som önskar skiljas? En skilsmässa är en stor förändring både känslomässigt och ekonomiskt och det allra bästa är om du och din make/maka kan planera den tillsammans.

Hur skiljer man sig

Skilsmässoansökan till tingsrätten

När ni har bestämt er ska en skilsmässoansökan skickas in till Tingsrätten och det kan ske såväl online som på pappersblankett. E-tjänsten kan bara användas om ni är överens om att skilja er. I ansökan ska du ange om ni har gemensamma barn samt ta upp eventuella övriga yrkanden. Du måste också betala in en avgift på 900 kronor för ansökan.

Personbevis och hemortsbevis

Med ansökan ska du också skicka in ett personbevis som du får från Skatteverket. Det är viktigt att du väljer det personbevis som avser skilsmässa och även ett hemortsbevis behövs. Om ni ansöker om skilsmässa utan betänketid trots gemensamma barn under 16 år måste ni kunna bevisa att ni bott åtskilda i minst två år. Ni ansöker om skilsmässan i den Tingsrätt som hanterar fall från er ort.

Det här med betänketid

Betänketiden finns till för att förhindra förhastade skilsmässor och den är på mellan 6 och 12 månader. Den krävs dels om makarna inte är överens eller om barn under 16 år bor med minst en av parterna, även om det inte är deras gemensamma barn. Efter betänketiden måste en ansökan om fullföljd skickas in för att skilsmässan ska gå igenom.

Avtal om bodelning

Om ni redan är överens om uppdelningen av egendomarna kan ni ofta göra det själv, med undantag om ni äger fastigheter. Då måste ett avtal upprättas. Ni kan själv skriva ett bodelningsavtal och registrera det hos Skatteverket. Om ni inte är överens om bodelningen kan ni ansöka till Tingsrätten om en bodelningsförättare. Oftast är det då en advokat som får uppdraget.

Angående vårdnadshavare

Om ni har gemensam vårdnad om barn kommer den att kvarstå även efter att skilsmässan gått igenom. Gällande boende, umgänge och vårdnad är det barnens bästa som styr vad som beslutas. Vid skilsmässan kan ni också yrka på ensam vårdnad om det föreligger skäl för det. Samarbetssvårigheter mellan föräldrarna kan vara en anledning till att ensam vårdnad ges till den ena föräldern.

Att ansöka om skilsmässa har både en känslomässig och en praktisk aspekt och i vår artikel har du lärt dig mer om hur du går tillväga för att ansöka om skilsmässa. Om ni inte kan komma överens om vårdnad, bodelning och liknande finns det alltid hjälp att få via Tingsrätten. Det bästa är om båda parterna är överens men det är inte alltid möjligt.