Hur startar man en konversation

Ge en synpunkt kring vädret och plötsligt har du startat en konversation. Tänk om det alltid var så enkelt. Även om vädret är ett fördelaktigt samtalsämne för kallprat så är det kanske inte det roligaste att prata om när du vill ha en längre dialog med någon. Om du vill bli en social expert finns det flera saker du bör tänka på. Därför har vi samlat de bästa och enklaste svaren på frågan: Hur startar man en konversation?

Var personlig – använd namn vid tilltal

Det absolut enklaste sättet att få igång och faktiskt föra en konversation är att vara personlig. Visa den andra att du bryr dig om dennes svar och att du är uppmärksam på vad som sägs. Använd namnet på den du samtalar med, undvik ordet ”du” och bjud på dig själv. Visa att du minns vad samtalspartnern heter och använd dig ofta av namnet. Det uppskattas av personen i fråga och visar att du är genuint intresserad.

En inledande fråga öppnar upp

Var nyfiken. Det låter kanske klyschigt och enklare än vad det är men ofta underlättar en fråga i stil med: ”Vad arbetar du med?” eller ”Vad pluggar du till?” Sedan är det bara att föra konversationen vidare kring svaret du får. Du behöver inte överdriva din entusiasm kring det som sägs men nämn gärna hur spännande det låter och ställ sedan följdfrågor baserat på svaren. Till slut kommer den du pratar med att börja ställa frågor om dig.

Använd det du vet om personen som underlag

Om du redan känner till något om personen sedan tidigare ska du använda dig av den informationen. Du har kanske sett den du talar med någonstans förut eller så vet du att ni har gemensamma vänner. Men det allra viktigaste är att du låter den du har samtalet med berätta om sig själv och att du sedan använder det för att föra samtalet vidare. Det ska inte vara någon intervju men kanske lite åt det hållet.

Egocentriska samtal ingen hit

En konversation ska alltid vara en dialog och inte en monolog. Det ska aldrig handla bara om dig, utan alla som är med i samtalet ska vara i fokus någon gång. Om du märker att allt plötsligt börjar kretsa kring dig och vem du är, ställ gärna en avbrytande fråga till någon annan, som till exempel: ”Och vad jobbar du med?” Det är aldrig charmigt när allt bara handlar om enbart en i samtalet.

Humor är en dörröppnare

Det finns inget bättre sätt att starta en konversation än att använda sig av humor. Om man får alla att skratta så slappnar samtliga av lite mer. Det får dock inte gå över gränsen och din humor får inte vara för grov. Det är aldrig kul om någon blir obekväm. Men flika gärna in med små ord eller meningar som du vet skulle leda till ett skratt. Bjud på dig själv och le mycket, det smittar av sig.

Inre trygghet – bekväm konversation

Vi vet att det inte alltid är enkelt att känna sig trygg med sig själv men om du är det så kommer det även synas under samtalets gång. Folk kommer vilja vara i din närhet och prata med dig. De kommer bli nyfikna och bekväma med att ha dig omkring sig. Var trygg med samtalsämnet och visa att du bryr dig om det ni pratar om, det kan motivera andra att delta.

Att starta en konversation är inte alltid det enklaste eller mest bekväma. Framförallt om det är främmande människor där som du aldrig träffat förut. Men så länge du är trygg och nyfiken så kommer du långt. Var gärna den som tar rollen av intervjuare och fråga om vilka de andra är och vad de gör till vardags. Bjud samtidigt på dig själv och berätta vem du är. Vem vet, ni kanske har mer gemensamt än vad du tror.