Hur avslutar man ett brev på engelska

I dagens samhälle är det vanligt att kommunicera med engelskspråkiga människor. Det kan handla om brev till vänner, arbetsrelaterade brev och mejl, men hur avslutar man ett brev på engelska egentligen? Engelskan har flera regler gällande vilken avskedshälsning du ska använda dig av och i vår artikel ska vi reda ut agnarna från vetet för att göra det enkelt för dig.

Välj ton efter typ av brev

Precis som i svenskan är det viktigt att du anpassar tonen utifrån vilken typ av brev det handlar om. Ett informellt brev kan avslutas på samma sätt som ett personligt brev, medan ett professionellt brev kräver andra fraser. Engelskan har många gånger ett mer formellt och korrekt språk än svenskan, där du kan avsluta med ”med vänlig hälsning” oavsett typ av brev.

Brev på jobbet – kund eller medarbetare

Hur avslutar man ett brev på engelskaOm du ska skriva brev på jobbet beror avskedsfrasen på om du skriver till en kund eller till en medarbetare. Jobbrev ska helst hållas formella oavsett vilket och det kan därför vara klokt att avsluta med ”Yours sincerely,” eller ”Yours faithfully”, men till en medarbetare kan du också välja att avsluta med ”Kind regards” eller ”Best regards” som dock är vanligare vid mejlkontakt.

Högtidliga brev

Ett högtidligt brev bör också hållas formellt och reglerna som gäller är att om du börjat brevet med ”Dear Mr”, ”Dear Miss”, ”Dear Ms” eller ”Dear Mrs” samt namnet på mottagaren bör du avsluta med ”Yours sincerely”, med vänliga hälsningar. I de fall du påbörjat brevet med ”Dear sir” eller ”Dear madam” ska du istället avsluta med ”Yours faithfully”, vilket betyder högaktningsfullt.

Personliga brev

Personliga brev som du skriver som ett komplement till ditt CV kan inte heller avslutas på vilket sätt som helst. Det gäller att vara formell och använda ett korrekt språk. På svenska kan du påbörja brevet med hej, men i engelskan ska du alltid börja med ”Dear” och sedan titel och/eller namn. När du avslutar ett personligt brev kan du välja ”Respectfully yours,”, ”Sincerely yours,” eller ”Kind regards”.

Informella brev

Ett informellt brev behöver inte avslutas på samma sätt som ovanstående formella varianter. Du kan istället avsluta med fraser så som ”Best wishes,” eller ”Kind regards, när du skriver ett informellt brev. I de fall du skriver till en familjemedlem, en nära vän eller till din partner är en vanlig fras att avsluta brevet med ”Love,”. Informella brev undertecknas med ditt förnamn.

E-post och automatiska hälsningar

E-postmeddelanden är oftast inte lika formella oavsett om det gäller personliga eller professionella ändamål. Personliga mejl kan avslutas som informella brev, medan professionella mejl kan avslutas med fraser så som ”Regards,”, ”Kind regards,”, ”Best regards,” eller ”With kind regards,”. I professionella mejl bör ditt fullständiga namn, organisation samt kontaktuppgifter anges i slutet. Samma avslut kan användas vid utskick av automatiska hälsningar.

Engelskan har tydligare regler gällande avslut på brev än vad svenskan har och det skiljer sig åt mellan formella brev, informella brev och mejl. Vi har i vår artikel gått igenom de olika reglerna för att göra det enklare för dig att skriva rätt hälsning vid rätt tillfälle. På så sätt undviker du att bryta mot de tuffa engelska skrivreglerna och av misstag förolämpa någon.