Hur installerar man jordfelsbrytare

Hur installerar man jordfelsbrytare? Det är något vi kommer att gå igenom i den här artikeln, hur du på bästa och säkraste sätt installerar en jordfelsbrytare till din fastighet. Vi kommer att gå igenom varför och hur du ska göra för att få ett gott skydd mot framtida elfel och elbränder. Det finns både fasta och portabla jordfelsbrytare och det kommer vi också gå igenom.

Varför installera jordfelsbrytare?

En jordfelsbrytare fungerar som en slags försäkring mot elfel och skyddar därför mot elbränder. Syftet med jordfelsbrytaren är att den ska bryta strömmen väldigt snabbt om ett jordfel sker i elanläggningen eller i en ansluten produkt och på så sätt förhindra en brand. En jordfelsbrytare måste du testa minst två gånger om året för att se att den fungerar korrekt.

Hur installerar man jordfelsbrytare

Anlita en elektriker till jobbet

En installation av jordfelsbrytare måste enligt lag göras av en certifierad elektriker eller ett elinstallationsföretag. Du får alltså inte över huvud taget försöka att installera den på egen hand. Har du redan en jordfelsbrytare som är gammal och tillverkad före 1996 bör denna bytas ut, eftersom det har införts tester efter det för att se att den klarar olika miljöer.

Gå igenom husets rum och planering

Innan det är dags att installera en jordfelsbrytare är det bra att gå igenom husets rum och planering för att se hur många jordfelsbrytare som kan tänkas behövas. Oftast räcker det med en men det är alltid bra att ha en för utomhus och en för resterande. Det går även bra att använda en portabel utomhus om du endast vill installera en brytare för allt.

Portabla eller fasta jordfelsbrytare

Har du en fast jordfelsbrytare behöver du egentligen inte använda en portabel också, men det kan alltid vara bra att använda en portabel om du till exempel använder verktyg utomhus, Koppla den portabla jordfelsbrytaren i uttaget och sedan med produkten som ska användas. En portabel jordfelsbrytare stänger inte av strömmen till hela huset till skillnad från en fast installerad.

Tar det långt tid?

Det tar ungefär två timmar att installera jordfelsbrytare på en befintlig central om allt annat är ok så länge den har en delad noll och jordskena. Skulle centralen vara i så pass dåligt skick att saker måste bytas ut eller göras om kan jobbet ta minst en dag, ibland två om det är riktigt rörigt i det gamla skåpet.

Är jordfelsbrytare 100% säkert?

Jordfelsbrytare fungerar som ett komplement till säkringar och skyddsjordning och är ett utmärkt skydd mot elbränder och andra fel som har att göra med elen i din fastighet. Att säga att det skyddar till 100 % är fel men i normala situationer ska du ha ett fullgott skydd som gör att farliga situationer inte hinner uppstå innan jordfelsbrytaren bryter strömmen.

Att ha en jordfelsbrytare i sitt hem är verkligen något vi kan rekommendera alla fastighetsägare att få installerat så fort som möjligt för att undvika eventuella bränder i framtiden som uppkommer från elfel. Kom ihåg att en jordfelsbrytare ska testas minst två gånger om året, gärna oftare än det. Du testar den genom att trycka på knappen T som finns på brytaren.