Hur installerar man jordvärme

Hur installerar man jordvärme? Det är en mycket vanlig fråga som vi ska hjälpa till att besvara i detalj. Vi ska berätta om allt från det första steget tills färdig installation för att du ska kunna avgöra om det är något som passar just dig. Denna metod använder sig av värmen i jorden och passar dig som vill ha miljövänligt och underhållsfritt system.

Grävning av jordvärme

Har du valt jordvärme som alternativ behöver du först och främst gräva diken där slangarna sedan ska placeras, de grävs ned på cirka en meters djup någonstans i närheten av huset. Storlek på diken och slang varierar och beror helt enkelt på storleken av ditt hus och vilket energibehov det har. Ju större hus desto större slangar behöver du.

Montering av kollektorslang

Hur installerar man jordvärme

När diket är grävt är det dags att att lägga ut slangen i dikena. Detta passar sig bäst om du har en stor tomt eller en åker precis vid huset. Det kan krävas så mycket som 400 kvadratmeter mark för att ditt hus ska bli uppvärmt. Det går även bra att gräva ner slangarna i trädgården, det påverkar inte växtligheten.

Montering av värmepump inne

Vid montering och installering av värmepump måste du först ha ansökt om tillstånd från miljöförvaltningen. Sedan ska detta utföras av en certifierad elektriker. Platsen du väljer vid montering är av stor betydelse, ju friare väg luften har desto bättre. Hallen brukar vara en bra plats för värmefläkten. För varje rum luften måste sprida sig till kan du räkna med en grad kallare än i hallen.

Dra rör mellan värmepump och uttaget för jordvärmeslinga

Vart du ska sätta uttaget för jordvärmeslingan beror på flera faktorer men den viktigaste faktorn är helt enkelt var du valt att montera värmepumpen. Du vill ha så kort rördragning som möjligt mellan värmepump och uttag eftersom en längre dragning kan påverka effekten av systemet. En installation av jordvärme tar ungefär fem timmar att utföra av en person med behörighet.

Omvandling från energi till värme med brinevätska

Slangarna som du tidigare grävde ned i marken innehåller brinevätska och består av bioetanol och vatten. Vätskan värms upp av värmen som finns lagrad i marken. När vätskan närmar sig värmepumpen som du monterat i huset förångas den, energin du får av det tas omhand av värmepumpen och omvandlar det till värme till huset. Så fort temperaturen stigit i pumpen går värmen ut i värmesystemet.

Anslut värmepump till elcentral

Nu är det äntligen dags att ansluta värmepumpen till el-centralen. Detta måste göras av en behörig elektriker eftersom en jordfelsbrytare och säkerhetsbrytare krävs och räknas som en fast installation. Värmepumpen ska ha en egen säkring, annars gäller inte garantin. En installerad värmepump kommer oftast inte med eldragning, hör med installatören innan om han har behörighet för att även dra el annars behövs en elektriker.

Att installera jordvärme är ett betydligt billigare alternativ än om du väljer att borra efter bergvärme, det är också betydligt mer miljövänligt. Har du ett hus med en stor tomt eller en åker bredvid huset kan vi starkt rekommendera att du installerar jordvärme. Det är en billig värmekälla i jämförelse med andra alternativ som finns på marknaden och fungerar utmärkt.