Hur gör man en marknadsundersökning

hur gor man en marknadsundersokning

Oavsett om du redan har ett företag eller om du funderar på att starta ett företag kan det finnas goda grunder för dig att göra en marknadsundersökning. Driver du redan ett företag kan en marknadsundersökning ge dig svaret på frågan hur du kan nå fler kunder eller kanske kunder som är beredda att betala mer för din produkt eller dina tjänster. Funderar du på att starta ett företag är en marknadsundersökning ett absolut måste för att se om det finns en marknad för din tjänst eller för din produkt och om du kan tjäna pengar på ditt företag.

Så här går du till väga:

  1. Definiera problemet. En marknadsundersökning måste utgå från ett väl definierat problem för att lyckas. Syftet med en marknadsundersökning är att utreda kunders önskemål och köpbeteende för att kunna avgöra om en produkt går att sälja, om den gå att sälja med vinst eller hur man går till väga för att sälja mer av produkten. Låt oss för enkelhetens skull utgå från ett existerande företag som säljer fysiska produkter. Ett första steg i en marknadsundersökning är att definiera problemet. Har ditt företag lanserat en ny produkt som inte säljer bra kan problemet tyckas vara att produkten inte säljer tillräckligt bra. Detta är dock inte en tydlig problemformulering. För att tydligt formulera problemet kan man göra en grundundersökning. En grundundersökning går ut på att samla in data som kan ligga till grund för att definiera problemet och för att föreslå hypoteser. En grundundersökning kan bestå av en enkel enkät som besvaras av de kunder som köper produkten. Grundundersökningen kan påvisa att kunder tvivlar på produktens kvalitet och att de därför har låga förväntningar kring produkten. Har du själv förtroende för produkten kan marknadsundersökningen fokusera på problemet varför kunder tvivlar på produktens kvalitet och varför de har låga förväntningar på produkten.
  2. Vetenskaplig metod. När problemet väl är definierat, att kunder tvivlar på produktens kvalitet, är det dags att utveckla en hypotes om varför kunder tvivlar på produktens kvalitet. Hypotesen kan t ex vara att produktens design får den att se billig och opålitlig ut. Genom att utgå från en vetenskaplig metod kan man göra antaganden baserade på hypotesen och utforma undersökningen så att hypotesen prövas mot det insamlade materialet. Ett antagande baserat på hypotesen kan vara: om man ändrar produktens design kommer fler kunder att vilja köpa den.
  3. Utforma undersökningen. Då antagandet är att det är produktens design som gör att den säljer dåligt kan det vara lämpligt att ta fram olika designförslag och pröva dem emot potentiella kunder för att se vilken design de tycker bäst om.
  4. Samla in data. Det finns många olika metoder för insamling av data. Historiskt sett har datainsamling främst skett via intervjuer och enkäter. Enkäter har antingen skickats med post eller fyllts i vid ett fysiskt möte. För insamling av data vid kvalitativa undersökningar är ofta intervjuer bäst. Det effektivaste sättet att samla in data i dag är via internet. Det går att lägga upp enkäter på företagets hemsida, det går att skicka dem med email och det går att lägga ut enkäter på sociala media. Finns det speciella forum du vet dina kunder använder kan enkäter med fördel läggas ut där. Är din produkt t ex en något en sportfiskare använder kan du med fördel lägga ut en enkät på ett sportfiskeforum för att nå din målgrupp.
  5. Analysera resultatet. När du väl fått in enkäterna är det dags att analysera resultatet. Ett första steg är att gå igenom svaren och bedöma kvaliteten på svaren. Är undersökningen utformad på så sätt att de som svarar kan lämna kommentarer måste dessa kommentarer granskas och analyseras. Utifrån analysen kan du sedan dra slutsatser om på vilket sätt du bör förändra designen på din produkt för att göra den mer attraktiv.

Källor:

Företagande.se

Wikipedia