Hur mycket skatt betalar man

hur mycket skatt betalar man

Frågan om hur mycket skatt man betalar går att besvara på flera olika sätt och du kommer att få olika svar beroende på vem du frågar. Ibland får man höra att skatten i Sverige är högst i världen, att vi betalar mer än halva lönen i skatt medan man ibland får höra att skatten i Sverige ligger på runt 30 procent.

Orsaken till att du får olika svar beroende på vem du frågar har flera anledningar. 

  1. Det är en politisk fråga så folk har intresse av att framställa olika siffror.
  2. Olika kommuner har olika skatter
  3. Skatten är olika hög beroende på hur mycket du tjänar.
  4. En stor del av skatten är dold.
  5. Det finns många skatter på konsumtion. Vad du betalar i skatt beror alltså på vad du väljer att lägga pengarna på. 

Den genomsnittliga andelen av en persons inkomst som betalas i skatt kallas för skattetryck och det är ofta vad man talar om när man säger att man betalar halva lönen i skatt.

Inkomstskatt

Alla som har en inkomst av arbete i Sverige betalar inkomstskatt, inkomstskatten består av två delar: Kommunalskatt och statlig skatt.

Kommunalskatt

Är du anställd och har en årlig inkomst under 455 300 kronor betalar du endast kommunalskatt. Kommunalskatten varierar från kommun till kommun och är som lägst ca 29 procent och som högst ca 35 procent. Den genomsnittliga kommunalskatten är i Sverige strax över 32 procent. Kommunalskatten betalas till den kommun och det landsting där du är bosatt. Utöver denna kommunalskatt betalas också en begravningsavgift som också varierar från kommun till kommun men som i snitt ligger på 0,242 procent. Är du medlem i Svenska kyrkan betalar du också en avgift till dem via skattsedeln.

Statlig skatt

Har du en lön på över 455 300 kronor per år betalar du utöver den kommunala skatten också statlig skatt på 20 procent på den delen av din inkomst som överstiger 455 300 kr och är din årliga inkomst över 662 300 kronor måste du betala ytterligare 5 procent i statlig skatt på inkomsten som överstiger 662 300 kr, det vill säga 25 procent.

Arbetsgivaravgift

Förutom att du betalar skatt på din inkomst betalar också arbetsgivaren en avgift utöver din lön. Denna arbetsgivaravgift är på strax över 31 procent.

Moms

Momsen är skatt på det du köper. Momsen är ett påslag på 25% på de flesta varor. Det betyder att varje gång du köper något i en butik så går 20% av de pengarna direkt till staten som skatt. 

Punktskatter på olika varor

Förutom moms så har staten valt att lägga extra skatt på vissa typer av varor. Till exempel på sprit, bensin och tobak. Politikerna vill att man ska köpa mindre av dem och har därför valt att straffbeskatta dem. Till exempel är skatten på sprit 54,79 kr per liter. 

Skattetryck – vad samhället betalar totalt i skatt

Om man plussar ihop vad alla betalar i skatt så får man en siffra som brukar kallas för ”Skattetryck”. Skattetrycket är hur mycket vi i svenska samhället betalar i skatt totalt på det vi tjänar. Kommunalskatt, statlig skatt, reavinstskatter, spritskatter, bensinskatter, moms, arbetsgivaravgifter, begravningsskatt osv osv. Allt plussar man ihop för att få fram det totala skatttrycket. 

 Den samlade andelen av skatter i förhållande till ett lands brutto national produkt (BNP) kallas för ett lands skattetryck. Om ett land t ex har en BNP på 1000 miljarder och den totala skatteintäkten är på 200 miljarder innebär det att skattetrycket i landet ligger på 20 procent. Sverige hade år 2017 ett totalt skattetryck på strax över 54,6 procent. Det innebär alltså att majoriteten av det vi tjänar in försvinner i skatt. 

Sammanfattning

Så hur mycket skatt betalar man? Det enkla svaret är i genomsnitt 54,6 procent.

Är skatten i Sverige högst i världen? Svaret är nej men skattetrycket i Sverige är bland de högsta i världen, bara 4 länder i världen har ett högre skattetryck än Sverige.

Betalar vi mer än halva lönen i skatt? Denna fråga är svårare att besvara men har du en mycket hög inkomst och om du dessutom är bosatt i en kommun med hög kommunalskatt kan du komma att betala mer än halva lönen i skatt. Ja. 

Ligger skatten i Sverige på runt 30 procent? Det enkla svaret på denna fråga är nej. Inkomstskatten för de allra flesta ligger på runt 30 procent men det är bara en del av vad du betalar i skatt. Att säga att man bara betalar 30 procent är som att säga att en bil bara har 2 hjul eftersom den har två framhjul. 

Källor:

Ekonomifakta.

Skatteverket.