Hur räknar man ut procent

hur raknar man ut procent

Procent betyder en hundradel och är ett uttryck för per hundra på latin. Redan på romartiden använde man sig alltså av detta uträkningssätt för att förenkla sin vardag och framförallt ta ut skatter. En hundradel symboliseras av antingen 1/100 eller 0.01 och vi räknar ut procent med procenttecknet %. Vi kan även använda bråk som utträkning för att uttrycka flera varianter av procent. 100% betyder det hela eller allt när vi räknar i procent. Det kan vara ett fat med kakor eller en säck med potatis som vi vill veta hur många av delarna vi har genom att dela i hundra lika delar. När du sedan räknar ut hur många av delarna vi har är det också så många procent som vi har disponibelt.

1. Inom procenträkning använder man sig av tre begrepp. De tre beståndsdelarna är
. Hundra delar, 100% eller hela beloppet och den totala mängden.
. Procentsats, som anger hundradelar av det vi tar av hela beloppet, dvs 3% eller 12% av 100.
. Procentdelen, som är en del av det totala beloppet. 4% av 120 kronor är därför 4.8 kronor.

2. Med procent känner man till två delar och beräknar den tredje delen. Du börjar med att bestämma procenten av något, som 5% av 30 kg.
. 1 procent av 30 kilo är 0.30 g.
. 5% av 30 kilo är 0.30 gånger 5 = 1.5 kilo

3. Procentsatsen. När du räknar ut procent bestämmer du också 1% av den totala summan, för att sedan dela. Hur många procent är exempelvis 20 kronor av 600 kronor?
. 1% av 600 kronor är 6 kronor.
. 20 delat med 6 = 3.33.%.
. Därför är 20 kronor i detta fall 3.33%.

4. Beräkning av den totala summan.
Om du vet hur mycket en procent utgör av det stora beloppet, beräknar du först 1% genom att dividera med totalen. Det totala är 100% och multipliceras därför med 100. 6% av beloppet är 66 kronor. Hur stort är då själva beloppet?
. Om 6% är 66 kronor, är 1% 66 kronor delat med 6 = 11 kronor.
. Det totala beloppet är då 11 kronor gånger 100, vilket bli 1100 kronor.

5. Procent i vardagen. Vi använder oss mycket av procent i vardagen när vi pratar om räntor, prissänkningar, skatter och valresultat som alla oftast anges i procent. Detta innebär alltså att
. Du har 50% av något om du har 50 av hundra delar.
. Har du 25 av hundra delar innebär det 25%.
. Har du 98% så har du 98 delar av 100 och nästan allt.

6. Andelen är delen/hela beloppet. Du kan även tänka mer bildligt när det gäller procent. Vad händer till exempel om du har 40 kakor på ett fat och äter upp 4? Delen som du ska dividera med hela beloppet är då 4. Hela beloppet är de 40 kakorna.
. Fyra delat på 40 = 0.01 eller en tiondel
. 10 hundradelar är 0.01
. Du har därför ätit en tiondel av kakorna.

7. Förändringsfaktor. Då procent uttrycks för att beskriva en förändring går det att beräkna den delen som återstår efter en förändring på två sätt.
. Antingen subtraheras eller adderas förändringen till den ursprungliga stora delen, eller så multipliceras den stora delen med förändringen.
. 130 plus 30% av 130 blir 130 gånger 1.3 = 169.
. Förändrings eller tillväxtfaktorn är då 1.3.
. Vid minskning är förändringsfaktorn mindre än 1, vid ökning är det större än talet 1.

Att tänka på:

Tänk alltid på procent som en hundradel
Det finns flera olika sätt att räkna ut procent på beroende på vad du vill få fram.
– Promille är ett uttryck för tusendelar eller 1/10 av en procent.