Hur skaffar man legitimation

Hur skaffar man legitimation? En legitimation i någon form är nödvändig i många vardagstillfällen för att du ska kunna bevisa din identitet. Det finns ett par godkända typer av identifikationshandlingar du kan använda såsom pass eller nationellt ID-kort, det senare alternativet benämns ofta legitimation. Vi går i denna guide igenom hur du kan gå tillväga för att skaffa en legitimation.

Ansök hos din bank

Vissa banker har möjlighet att utfärda legitimation för sina kunder. För att ansöka om detta behöver du ha med dig en godkänd identifikationshandling som exempelvis pass till ditt bankkontor. Bankerna tar ut en avgift för detta. Kostnaden varierar mellan banker men räkna med minst 400 kronor i avgift. Då handhavandet skiljer sig mellan banker bör du ta kontakt med ditt bankkontor för aktuella riktlinjer.

Vilken dokumentation behövs?

Vid en ansökan om legitimation behöver du ha med dig en godkänd identifikationshandling. En sådan innehåller bland annat fotografi, personnummer, fullständigt namn, namnunderskrift och giltighetstid. Exempel på godkända identifikationshandlingar för dig som är svensk medborgare är ID-kort utfärdat av Skatteverket, svenskt körkort, svenskt pass, svenskt nationellt ID-kort, svenskt SIS-märkt ID-kort utfärdat av bank, företag eller myndighet eller svenskt tjänstekort från en myndighet.

Hur skaffar man legitimation

Vilken typ av foto behövs?

Ett godkänt fotografi är nödvändigt för din legitimation. Vänder du dig till din bank för hjälp med legitimationen behöver du ha med dig ett fotografi dit. Det finns bestämmelser kring hur fotografiet ska se ut, vilket gör att du bör ta hjälp av en fotostudio med fotografiet. Om du istället går till Skatteverket eller Polisen för att få din legitimation hanterar de fotograferingen på plats.

ID-kort under 18 år

Legitimation kan utfärdas för personer som fyllt 13 år. För personer som är under 18 år behöver samtliga vårdnadshavare ge sitt godkännande för att legitimation ska utfärdas. Detta görs via en blankett som kan hämtas på Skatteverkets eller Polisens hemsidor. Åtminstone en vårdnadshavare behöver även följa med till den aktör som du vänder dig till för att utfärda din legitimation.

ID-kort eller BankID

Ett BankID är en elektronisk identifikationshandling som du kan få utfärdad. Den underlättar i ärenden du gör på webbplatser där din identitet behöver styrkas. Exempelvis på din internetbank, Skatteverkets hemsida eller Försäkringskassans hemsida använder du detta. I dagens samhälle är det klokt att ha både ett fysiskt ID-kort och ett BankID för att kunna hantera alla nödvändiga ärenden i vardagen.

Pris för ID-kort

Priset för att få ett ID-kort utfärdat är 400 kronor enligt nationella riktlinjer. Vissa banker kan utöver detta lägga på en ytterligare handhavandeavgift. Om du vänder dig till en polisexpedition eller till din bank för att utfärda legitimationen betalar du avgiften på plats. Om du istället vänder dig till Skatteverket behöver du betala i förväg. Du hittar en guide för hur betalningen görs på Skatteverkets hemsida.

En legitimation i någon form behöver du för att i vardagen kunna hantera samtliga av dina ärenden. Det är klokt att ha både en fysisk legitimation samt ett BankID som möjliggör att du kan identifiera dig elektroniskt vid ärenden på vissa webbplatser. Vi har i denna guide sammanställt hur du går tillväga för att skaffa en fysisk legitimation via en av de godkända aktörerna på marknaden.