Hur skaffar man organisationsnummer

En vanlig fråga folk ställer är hur skaffar man organisationsnummer, någonting vi tänker förklara närmre i vår artikel. Vi kommer också berätta mer om vad ett organisationsnummer är, vart du ska vända dig för att få det samt annan viktig information gällande organisationsnummer. Du behöver vända dig till olika myndigheter beroende på vilken typ av verksamhet det handlar om.

Vad är ett organisationsnummer?

Ett organisationsnummer är en identitetsbeteckning för företag, föreningar, stiftelser och andra juridiska personer. Det kan liknas vid personnummer, som är identitetsbeteckningen för fysiska personer. Genom att ha ett enhetligt system för identifiering av juridiska personer underlättas kommunikationen dem sinsemellan. Organisationsnumret består av tio siffror och är alltid unikt. Enskilda firmor har inget organisationsnummer, utan där gäller innehavarens personnummer istället.

Bolagsverket, Skatteverket eller Lantmäteriet – beroende på verksamhet

Organisationsnumret tilldelas av den myndighet som registrerar den juridiska personen och vilken myndighet det är beror på verksamhetens syfte. Bolagsverket tilldelar organisationsnummer till verksamheter som aktiebolag, bostadsrättsföreningar och handelsbolag. Lantmäteriet står för tilldelning av organisationsnummer för vägföreningar och samfällighetsföreningar. Det är i sin tur Skatteverket som tilldelar numret till exempelvis enkla bolag, ideella föreningar, utländska juridiska personer och familjestiftelser.

Registreringsbevis av företag

Ett registreringsbevis av företag bevisar att ett företag är registrerat hos Bolagsverket och i registreringsbeviset står bland annat företagets namn, verksamhet, adress, styrelse och firmatecknare. Du kan behöva registreringsbeviset vid kontakt med banken eller vid affärsuppgörelser och du beställer det via Bolagsverket. Det är också möjligt att beställa registreringsbevis av ett annat företag, vilket är bra om du vill köpa eller investera i ett företag.

Enskild firma – personnummer

Alla företag i Sverige måste ha ett organisationsnummer för att få drivas och när du har en enskild firma är det ditt personnummer som blir företagets organisationsnummer. Enskilda firmor räknas inte som en egen juridisk person och det är du som ägare som personligen ansvarar för firmans ekonomi. Du måste ändå registrera ditt företag hos Bolagsverket även om det är en enskild firma.

Olika tid för olika typer av organisationsnummer

Beroende på vilken typ av organisationsnummer det handlar om och vilken myndighet som utfärdar det tar det olika lång tid för dig att erhålla organisationsnumret. Bolagsverket har en handläggningstid på mellan 8 och 15 arbetsdagar beroende på typ av organisation som ska registreras. Skatteverket har istället en handläggningstid på mellan två och sex veckor. Det är alltid bäst att vara ute i god tid.

Internationellt skattenummer – detta gäller

I Europa har alla företag som är registrerade för moms ett momsregistreringsnummer (VAT-nummer). Vanligtvis baseras numret på företagets organisationsnummer. Ett momsregistreringsnummer är ett krav inom EU, men även andra europeiska länder som inte är med i EU använder sig av den här typen av nummer. Detsamma gäller vissa länder i Sydamerika. De numren kan dock se annorlunda ut än de inom EU.

Att skaffa ett organisationsnummer är ett identifieringsnummer för olika typer av organisationer och de kan utfärdas av olika myndigheter beroende på vilken verksamhet det gäller. Väntetiden för organisationsnummer tar olika lång tid beroende på vilken myndighet som ska registrera ditt företag. Enskilda firmor har ditt personnummer som organisationsnummer då du har ansvar för ekonomin där. Inom EU måste alla organisationer även ha ett momsregistreringsnummer.