Hur mäter man omkretsen på en cirkel

Frågar du en högstadieelev hur man mäter omkretsen på en cirkel kommer hen troligtvis att kunna svara på det utan problem. Men kunskaper liknande denna är tyvärr sådant vi snabbt glömmer bort senare i livet eftersom man inte använder kunskapen speciellt ofta. Försöker man läsa sig till svaret i en formelsamling så kan där stå ord och termer som man totalt har glömt bort vad de betyder.

Formeln för att räkna ut omkretsen på en cirkel är: O = ? · d

Formelns betydelse

En del kanske direkt kommer ihåg hur man räknar ut cirkelns omkrets när de ser den där formeln medan för andra säger den ingenting. Betydelsen av formeln är:
Omkretsen = pi * diametern

Alltså cirkelns omkrets är lika mycket som pi (ett fast tal) multiplicerat med cirkelns diameter.

Vad är pi och diameter

Pi är ett konstant tal som används inom matematiken, pi har oändligt med decimaler men oftast brukar man avrunda det till 3,14. Pi är kvoten av cirkelns omkrets och cirkelns diameter – det vill säga om man delar en cirkels omkrets med samma cirkels diameter så kommer svaret att bli 3,14. Det här är inget man behöver komma ihåg för att räkna ut en cirkels omkrets, utan det räcker med att veta att pi är 3,14.

Diameter på en cirkel mäter man genom att mäta mellan två punkter på cirkelns periferi och som passerar cirkelns medelpunkt. Det vill säga uppifrån och ned eller tvärs över cirkeln, men det är mycket viktigt att linjen du mäter går igenom cirkelns medelpunkt.

Medelpunkten är den punkt som ligger precis i mitten, mäter du från cirkelns medelpunkt och ut till periferin så ska måttet vara lika långt oavsett åt vilket håll på cirkeln du mäter. Denna sträcka kallas för radie och radien*2 är lika mycket som cirkelns diameter.

Vad behövs för att mäta en cirkels omkrets

Det enda som egentligen behövs för att mäta en cirkels omkrets är en linjal eller något annat att mäta diametern med. Tycker du det är svårt med huvudräkning kan det även vara bra att ha en miniräknare till hands för att räkna ut resultatet.

Finns det något annat sätt?

Du kommer troligtvis inte kunna få ett lika exakt resultat på cirkelns omkrets som du får genom att använda denna metod vi har beskrivit här uppe, men om det känns alldeles för svårt och resultatet inte behöver bli rätt på millimetern så finns det en annan metod. Du kan lägga ett snöre runt hela cirkelns omkrets och sedan mäter du snöret med hjälp av en linjal eller liknande för att se hur lång bit av snöret som gick åt. Det svaret är också cirkelns omkrets.