Hur installerar man dimmer

Hur installerar man dimmer? Om du vill ha ett trivsamt ljus och kontroll över din belysning är lösningen att installera en dimmer. Med en dimmer kan du justera hur starkt dina lampor lyser och är perfekt att ha hemma i till exempel vardagsrummet. I den här guiden kommer vi att gå igenom hur du installerar en dimmer på ett snabbt och säkert sätt.

Stäng av strömmen

Du behöver inte väldigt mycket verktyg utan det räcker med en nåltång, skruvmejsel och en platt-skruvmejsel. Det är även bra om du har en spänningstestare innan du börjar att pilla med ledningar. För att vara på den säkra sidan är det bra att ha på lamporna i rummet där strömmen ska stängas av så du ser att de slocknar när du väl stänger av strömmen.

Ta bort eventuell strömbrytare

När strömmen är avstängd är det dags att ta bort den befintliga strömbrytaren. Använd en skruvmejsel och bänd bort lampknappen. Pilla ur rammen försiktigt genom att försiktigt låsa upp låsanordningarna på sidan med hjälp av skruvmejseln. Använd spänningstestaren innan du fortsätter för att se till så strömmen verkligen är av. Skruva los rammen och dra ut den ur kopplingsdosan.

Tändkabel och fasledare

När du drar ut rammen kommer du se att två stycken kablar är kopplade till den. Den ena kabeln är fasledare och den brukar oftast komma i färgerna svart, vit eller brun. Den andra kabeln du ser är tändkabeln. Om du är osäker på vilken som är vilken kan du alltid jämföra med ett annat uttag som är kopplat till en lampa.

Koppla ihop kabel och ledare med dimmer

När du väl hittat rätt kablar är det dags att koppla ihop kablarna med dimmern. Nu kopplar du fasledare med L-symbolen som finns markerad på kopplingsdosan och tändkabeln med symbolen som ser ut som en pil med en korsande våg. Här kan du behöva skala av en bit kabel och till det använder du en skaltång för bästa resultat.

Skruva försiktigt fast dimmern

När kablarna är skalade och fastskruvade är det dags att försiktigt montera fast dimmern på kopplingsdosan, det görs oftast med två små skruvar som du får med kopplingsdosan. Här är det viktigt att se till att ingen kabel kommer i kläm, det kan orsaka kortslutning och i värsta fall starta en brand. Elen ska fortfarande vara avstängd i rummet.

Montera ram och vred på dimmern

Nu när kopplingsdosan är på plats är det dags att montera på rammen och knappen till dimmern. Det är inte vidare svårt utan du skruvar i de skruvar du fått med dimmern så ska de sitta ordentligt efter det. Slå på strömmen i rummet och se om dimmern fungerar. Gör den inte det kan det vara så att du satt kablarna på fel plats.

Kom ihåg att många billiga LED-glödlampor och CFL-glödlampor inte går att dimma. Använder du en sådan lampa kommer den att stå och flimra om inte ljuset är på full effekt. När du köper en lampa till en dimmer är det viktigt att du först kollar på förpackningen, där brukar det stå om lampan går att användas till en dimmer eller ej