Hur man lägger stora klinkersplattor – Video

Det är bra att vara två då man lägger stora klinkers. En kan då sprida fästbruket på golvet medan den andre sprider fästbruk på plattornas baksida. Börja lägga en platta mot en dörröppning. Plattorna bredvid kommer då att få ett urtag. Det är det enklaste sättet att lösa problemet med en vägg som inte bara är rak. Innan du börjar lägga plattorna är det bra att rita upp linjer på golvet som du sedan ska följa så att plattorna ligger rakt. Lägg den första plattan och tryck ner den i bruket. Lyft plattan och se efter att bruk har fäst över hela plattan. Lägg ner den igen och fäst öglor för nivåsystem på de sidor som kommer att ligga intill andra plattor. Fortsätt sedan med nästa platta. Håll koll på linjerna så att det blir rakt.

Här kan du se en video om hur man gör

Det är lätt att följa arbetet i denna video som visar hur man lägger stora klinkersplattor. Man ser här tydligt hur man sprider fästbruket med en tandad spackel och hur resultatet blir ett jämt lager.