hur ser friska halsmandlar ut

Hur ser friska halsmandlar ut?

Oavsett om du har haft halsfluss eller inte frågar sig många hur ser friska halsmandlar ut? Om du är relativt ung, frisk och befinner dig i tonåren kan dina halsmandlar se annorlunda ut jämfört med om du blivit äldre och kanske haft halsfluss någon gång. Därför kommer du först få information om halsmandlar, vilket är viktigt för att lära sig mer om hur ser friska halsmandlar ut.

Vad är halsmandlar?

Först och främst är halsmandlar två körtlar som befinner sig på var sin sida av ditt svalg. När du roterar tungan sitter halsmandlarna i nivå med bakre delen av din tunga. Körtlarna hos vuxna människor har formen och storleken av en mandel vilket har resulterat i namnet halsmandlar.

Dessutom är dina halsmandlar i grund och botten skapade av så kallad lymfvävnad och det är en viktig del av ditt immunförsvar. Därför kan dina halsmandlar ofta bli svullna vid en infektion som exempelvis halsfluss vilket är kroppens reaktion vid sjukdom. Förutom svullnad vid sjukdom finns ytterligare saker som kan påverka storleken på dina halsmandlar. Nedan kan du lära dig mer om hur du ska bedöma storleken på dina halsmandlar.

Vad påverkar storleken på dina halsmandlar?

Till skillnad från halsmandlar på en vuxen människa är halsmandlarna på ett barn lite större. När du känner halsmandlarna på ett barn kan de kännas extra stora. Trots att du kanske blir förvånad är det ingenting att vara orolig för. Ofta behöver det inte vara svullnad eftersom barn många gånger har större halsmandlar. Därför är det sällan en god idé att jämföra med vuxna där halsmandlar ofta är mindre.

Om du misstänker att halsmandlarna är svullna kan det bero på halsfluss. Bland det vanligaste sätten att säkerställa att halsmandlarna är svullna på grund av halsfluss kan du utgå ifrån nedan:

Symptom på svullna halsmandlar vid halsfluss

  • Halsont när du sväljer
  • Feber som kan variera
  • Svullna lymfkörtlar

Så, hur ser friska halsmandlar ut?

Trots att svullnad är ett sätt att avgöra hur ser friska halsmandlar ut finns ytterligare sätt att bedöma friskheten. Du kan helt enkelt jämföra friska och sjuka halsmandlar hos två olika människor.

Till skillnad från sjuka halsmandlar som utmärks genom vita beläggningar med små, vita, variga kulor i halsen är friska halsmandlar rosa eller röda. Dessutom finns inga mörkare illröda partier eller vita beläggningar i friska halsmandlar överhuvudtaget.

Sammanfattning – hur ser friska halsmandlar ut

En del av kroppens immunförsvar är alltså körtlarna vid namn halsmandlar. Halsmandlar sitter på var sin sida längst bak vid tungan. Namnet är typiskt eftersom körtlarna hos en vuxen person är ungefär lika stora som mandlar. Eftersom de är en del av immunförsvaret brukar de också svullna upp i samband med sjukdom som exempelvis halsfluss.

Ett annat sätt att bedöma storleken på halsmandlarna är helt enkelt vilken ålder du har. Barn har ofta naturligt lite större halsmandlar vilket alltså inte behöver vara tecken på sjukdom. Om halsmandlarna däremot är svullna kan tecken på halsfluss vara halsont, svårt att svälja i kombination med feber. Hur ser friska halsmandlar ut? De är rosa eller röda och saknar vita kulor eller illröda partier.