hur smittar bältros

Hur smittar bältros

Viruset som orsakar bältros som heter varicella-zostervirus, det är samma virus som orsakar vattkoppor. De tillhör gruppen herpesvirus. Det som är gemensamt i gruppen är att viruset ligger latent i kroppen, när du en gång fått det. Senare i livet kan det bryta ut igen. Bältros är inte särskilt smittsamt eftersom det är först och främst sårvätskan från blåsorna som smittar. Däremot kan det dyka upp spontant nästan när som helst i livet.

Vad är bältros

Barnsjukdomen vattkoppor är egentligen hela anledningen till att bältros finns. Det är nämligen en slags reaktivering på varicella-viruset som händer i kroppen. Någon slags förändring i immunförsvaret kan vara en anledning och det i sig kan vara på grund till att de allra flesta som drabbas är över 50 år. Du kan alltså inte få bältros av att ha träffat någon som har bältros eller vattkoppor.

Sjukdomen i sig är till en början lik vilken virusinfektion som helst. Du får feber, blir trött, kanske yr, och ont i kroppen. Blåsorna, som är lika vattkoppor, lägger sig ofta på ena sidan av kroppen som ett bälte. Huden rodnar kring blåsorna och där är namnet, bält-ros. Blåsorna kan både klia och ömma, men de läker ut av sig självt efter 1 – 2 veckor.

Förr kallades sjukdomen även för ”helveteseld”. Det i sig talar för hur smärtsamma utslagen kan vara. Den smärtan stannar ofta kvar efter att utslagen läkt ut. Du kan få dubbelsidig bältros även om det är ovanligt. Bältros kan drabba dig mer än en gång, men det är också ovanligt.

Varför uppstår bältros

Bältros kommer från att viruset från vattkoppor vaknar till liv igen i kroppen, men det är oklart varför det vaknar till liv.

Du kan inte få bältros om du inte haft vattkoppor tidigare i livet. Eftersom det är en otroligt smittsam barnsjukdom får många det som barn och bär sedan på viruset latent i kroppen resten av livet. Träffar du på någon med vattkoppor kan du alltså få det, men inte bältros. Den kommer först efter vattkopporna. Har du aldrig haft vattkoppor kan du därmed aldrig få bältros heller.

Finns det skydd mot bältros

För hur smittar bältros finns det inget skydd, men risken att du får det är rätt liten. Det är snarare så att det gäller att undvika att få vattkoppor som barn. Däremot så är vattkoppor som vuxen en betydligt svårare sjukdom än vad den är som barn. Bältrosen kan blomma upp spontant, lite liknande ett munsår. Det finns inget som utlöser ett munsår och det är något som finns med i livet.

Eftersom bältrosviruset är i gruppen av herpesvirus är principen densamma. Har du en gång fått vattkoppor, har du viruset i kroppen. Viruset kan sen bestämma sig för att blossa upp igen. Det händer inte alla, och det finns ännu inga riskfaktorer för vad som skulle kunna orsaka en infektion. Där är inte heller några säkerhetsåtgärder att vidta. Eftersom det är ett virus som redan finns i kroppen, går det inte att vaccinera sig mot det heller.