Hur avslutar man ett tal

I undersökningar om vad som är människors största rädsla hamnar att hålla tal ofta i topp tio. Med kunskap om hur du skriver ett tal och med svar på frågan hur avslutar man ett tal får du möjlighet att dels förbereda dig inför bröllopstalet, tacktalet eller annan tillställning där du blivit ombedd att hålla ett tal, dels en trygghet i att talet följer struktur.

Utgå från stämning och situation

När du planerar ditt tal behöver du tänka på vilken situationen är och vilken stämning det brukar vara på sådana tillställningar. Du håller till exempel helt olika tal på en begravning och på en företagsfest. Både inledning, innehåll och avslutning ska präglas av stämningen vid situationen. Att dra grova skämt vid en begravning är mindre lämpligt än att göra detsamma på en företagsfest.

Inledning och avslutning – talets grundbultar

Inledningen och avslutningen är som rubriken anger talets grundbultar. I inledningen fångar du den publik som lyssnar på dig genom att på ett fyndigt sätt locka med något som du kommer att prata om. I avslutningen får du möjlighet att skicka med dina åhörare något tankeväckande, fyndigt eller en anekdot som gör att du sätter utropstecken på talet och inte bara punkt.

Hur avslutar man ett tal

Sammanfatta talets huvudpunkter

Själva talet ska vara strukturerat och det är brukligt att du väljer ut tre huvudpunkter som du utvecklar under talets gång. Dessa tre huvudpunkter brukar presenteras kortfattat i inledningen, utvecklas under talet och sammanfattas i avslutningen. Detta är en struktur som ger tydlighet och en röd tråd och när du följer den här strukturen blir ditt tal konsekvent och enkelt för publiken att följa.

Uppmana till något – beroende på typ av tal

Många gånger avgörs kvaliteten på talet med dess avslutning och den känsla du lämnar publiken med kan du bestämma genom att avsluta med en uppmaning. I ett argumenterande tal där du har en åsikt som du vill ska bli hörd avslutar du med en uppmaning till handling. I ett bröllopstal uppmanar du de nygifta att leva ett lyckligt liv. Och så vidare.

Vilken är slutsatsen av ditt tal?

Ett tal är en hälsning från dig till din publik och innehållet i talet ska leda fram till en slutsats. Slutsatsen beror helt och hållet på vad situationen har varit och vad resten av talet har gått ut på. Slutsatsen ska vara självklar för dig från början och ska verka självklar för publiken när de lyssnar – även om de inte håller med i sak.

Tips på litteratur

Hela Sveriges etikettdrottning Magdalena Ribbing har skrivit en hel bok om hur du håller tal och den heter kort och gott Hålla tal och finns utgiven på Forum förlag. I den får du en mängd hållbara tips både om hur du skriver talet och vad du behöver tänka på inför själva tillfället för talet till exempel hur din hållning bör vara etc.

Som du ser är ett välgenomtänkt struktur nyckeln till ett framgångsrikt tal. Med en inledning som presenterar innehållet och fångar publiken, med ett trepunktsinnehåll och med en sammanfattande avslutning med en slutsats och en uppmaning till de som har lyssnat har du all möjlighet i världen att lämna din publik med minnesvärda intryck av ditt förberedda och genomtänkta budskap.