Hur startar man ett brev på engelska

När du skriver ett brev på engelska behöver du veta vem du skriver till och vilket syftet är med ditt brev. Du behöver också fundera över hur startar man ett brev på engelska eftersom det finns olika hälsningsfraser beroende på brevets formalitet. Formaliteten anger stilnivån på språket och beror på om det är ett personligt, professionellt eller högtidligt brev.

Till vem ska du skriva?

Så därför börjar du med att bestämma vem du ska skriva till. Om du skriver till en vän eller annan mottagare som du använder en informell ton blir brevet kort och enkelt. Om du däremot skriver en arbetsansökan, ett högtidligt brev eller av någon anledning kontaktar en myndighet eller ett företag blir brevet mer formellt och du behöver putsa både språk och innehåll.

Personligt brev och arbetsansökan

Personliga brev liksom vissa arbetsansökningar är informella typer av texter. Språket är personligt och innehållet är personligt. Eftersom kommunikationen är personlig finns det ingen given struktur för hur brevet ska skrivas men det ska alltid finnas en hälsningsfras som ett personligt ‘Dear…’ eller ‘To whom it may concern’ ifall du skriver till en person du inte vet namnet på.

Hur startar man ett brev på engelska

Högtidliga brev och inbjudningar

I högtidliga brev och inbjudningar behöver hälsningsfrasen vara mer formell än i det personliga brevet. Hälsningsfrasen ska vara mer respektfull och inte lika personlig som i det informella brevet. ‘Dear…’ fungerar fortfarande som hälsningsfras men istället för ett förnamn skriver du ‘Dear Sir,’ eller ‘Dear Ma’am’. Detta är fraser som fungerar i formella sammanhang även om du inte vet vad personen heter.

Brev till flera mottagare

När du skriver ett brev till flera olika mottagare behöver du hälsa till var och en av dem på ett lämpligt sätt. ‘Dear Mr, Harris. Ms. Smith and Mr. Long’ fungerar bra i mer formella brev medan ‘Dear Robert, Philip and Susanna’ är hälsningsfraser som fungerar bra när du känner personerna du skriver till och brevet är av den informella sorten.

Utropstecken, kommatecken eller ingenting?

I engelska brev används kommatecken efter ord som ‘Hello,’ ‘Hi,’, ‘Good morning’ och om det inte finns en titel eller person som tilltalas. I en hälsningsfras som inleds med ‘Dear…’ ska du däremot inte använda kommatecken eftersom det är brukligt att ange titel eller namn efter hälsningsfrasen. I svenska brev ser vi ofta ett utropstecken efter hälsningsfrasen ‘Hej!’ vilket inte är korrekt på engelska.

Andra tips för brev på engelska

I en tidsålder där i stort sett all kommunikation sker digitalt över internet är det intressant att se att brevskrivning är detsamma idag som för trettio år sedan. Det är en förmåga att kunna skriva brev och det är en förmåga som går att utveckla. Kom ihåg vem det är du skriver till så att tonen i brevet har samma stil från början till slut.

Det skiljer sen en del mellan att skriva brev på engelska och att skriva brev på svenska. Skrivreglerna är olika och i många fall ställer engelska språket högre krav på att stilnivån i brevet är tydligt riktat till den som ska läsa det. Ett informellt brev och ett formellt brev formuleras på olika sätt vilket ska vara tydligt redan i hälsningsfrasen.