Hur skriver man en artikel

Hur skriver man en artikel? Eftersom vi har lång kunskap om att skriva artiklar vet vi vad som gäller för att de ska bli intressanta och locka läsare till sig. Vi ska i den här artikeln lära dig allt om vad du bör tänka på när du ska skriva din artikel för att locka så många läsare som möjligt.

Rubriken – viktigare än du tror

Det är klokt att lägga tid på rubriken för den är mycket viktigare än vad du tror, det är ju trots allt den som ska fånga intresset hos läsaren. Genom att ha en lockande rubrik kommer fler personer vilja läsa din artikel och det är ju det som är meningen. Självklart ska rubriken beskriva vad texten ska handla om.

Hur skriver man en artikel

Ingressen sammanfattar och väcker nyfikenhet

Ingressen är en artikels inledning och det första som läses efter rubriken, därför är det viktigt att den är sammanfattande samtidigt som den väcker läsarens nyfikenhet. Om ingressen inte är informativ och intresseväckande kommer läsaren troligtvis inte att läsa resten av din artikel. Du behöver därför skriva en ingress som sticker ut och som får läsaren att välja att läsa vidare.

Enkelt, men intressant språk

Du ska inte använda ett för invecklat språk i din artikel då det kan få läsaren att tappa lusten. Skriv med ett intressant språk som väcker läsarens nyfikenhet. Du bör också anpassa språket utifrån din målgrupp, skriver du en artikel riktad åt företagare är det viktigt att det märks redan från början i artikeln. Det är också viktigt att språket flyter på.

Rätt längd och balans på meningar

Du ska inte uteslutande använda dig av långa eller korta meningar utan det är viktigt att du försöker balansera texten med bägge delar. Långa meningar kan göra det jobbigt att läsa medan korta meningar gör texten hackig, därför bör du alltid variera mellan de båda. Texten blir då mer dynamisk och lättläst vilket leder till att läsarna fortsätter hålla intresset uppe.

Använd gärna citat

Det är alltid klokt att ha med citat i din artikel, även om det inte är ett måste. Citat gör texten mer levande och trovärdig. Dock ska du inte välja vilket citat som helst, det ska helst vara unikt eller väldigt kärnfullt. Genom att lägga in ett citat får din artikel mer effekt helt enkelt, men använd inte flera stycken.

Glöm inte underrubriker

Underrubrikerna är också mycket viktiga då de hjälper till att dela upp texten och därmed göra den lättare att läsa. I en underrubrik beskriver du vad du ska skriva om härnäst och de ska gärna locka läsaren att fortsätta läsa. En sammanhängande text utan styckeindelning och underrubriker blir jobbig att läsa och med en sådan riskerar du att tappa läsarna på vägen.

Alla vi skribenter skriver för att folk ska läsa det och för att locka läsarna är det viktigt att skriva en intressant text. Rubriker och underrubriker ska vara lockande och beskriva vad som kommer härnäst. Använd inte ett svårt, uppstyltat språk och variera längden på meningarna för att få en balanserad text. Citat är också ett bra sätt att sätta effekt på din text.