Hur skriver man en faktatext?

Hur skriver man en faktatext?

En faktatext kan bestå av information som du återfinner inom bland annat faktaböcker, dokumentärer, filmer eller på nätet. Upplägget kan variera, men det är vanligt att faktatexter förmedlas i form av nyhetsartiklar, brukshänvisningar eller diverse uppslagsböcker.

En faktatext innehåller objektiv information och är menad att hjälpa läsaren att ta till sig ny kunskap kring ett visst ämne. Att lyckas med detta på ett effektivt sätt är dock inte alltid det enklaste, och därför ska vi nedan besvara frågan: Hur skriver man en faktatext?

Förbli objektiv

Eftersom vitsen med en faktatext är att förmedla information är det ett måste att förbli objektiv. Undvik att flika in med egna åsikter, erfarenheter eller minnen som saknar källor. Lägg istället fokus på att förse läsaren med fakta som det finns belägg för.

Vikten av korrekturläsning

För att din faktatext ska flyta på utan missförstånd gäller det att du korrekturläser flera gånger om. En artikel som är fylld med stavfel kommer snabbt att ge intrycket av att du varken har lagt ner tid eller omsorg på faktatexten. Be gärna även någon i din närhet att läsa igenom texten för att vara på den säkra sidan.

Använd bilder för att hålla läsarens intresse

Beroende på vilken sorts faktatext du har planer på att skriva kan det vara en god idé att inkludera någonting mer konkret för läsaren att kika på. Bilder, diagram och tankekartor hjälper till att ge en klar överblick av informationen som du försöker att förmedla. Särskilt i steg för steg guider, recept eller i bruksanvisningar gör dessa bilder susen.

Glöm inte dina källor

Var kommer egentligen all din information ifrån? Det är av yttersta vikt att du inkluderar källor i din faktatext så att läsaren är väl medveten om informationens ursprung. Såvida det inte är relevant för faktatexten, undvik att använda källor såsom blogginlägg, forum eller liknande åsiktsbaserade sajter.

Få till en bra sammanfattning

När du har förmedlat all din information baserat på kunskap eller upphittad fakta är det hög tid för en sammanfattning. En summering hjälper läsaren att hålla avgörande fakta på minnet. Det är dessutom ett lätt sätt att säkerställa att de viktigaste punkterna inte går förlorade.

Med det ovannämnda i åtanke, hur får du till en imponerande sammanfattning? Det måste inte tvunget vara avancerat eller komplicerat, men vi ska förse dig med ett antal händiga råd.

Sträva efter att fatta dig kort

En sammanfattning är som sagt ett utdrag av den allra viktigaste informationen i din text. Just därför är det en god idé att se till så att den här delen av din faktatext inte blir för långrandig. Helst ska sammanfattningen inte ta upp mer än 30 % av den totala textens längd, så lägg krut på att enbart inkludera de allra mest väsentliga punkterna.

Förbli objektiv

En faktatext består av objektiv information, och detsamma bör gälla för din sammanfattning. Försök att undvika att inkludera egna åsikter, personliga historier samt egna erfarenheter. Håll dig med andra ord till fakta istället för vad du själv anser.

Ingen ny information

Det är lätt hänt att avsnittet drar iväg och att ny information av misstag läggs till under sammanfattningen. Detta bör inte ske, utan säkerställ att all fakta som inkluderas i sammanfattningen även går att hitta tidigare i faktatexten.