Hur skriver man en novell

En novell är en kort, skönlitterär historia som helst ska vara under 7 500 ord. Dock finns det ännu kortare format också för den som föredrar det. Men hur skriver man en novell? Först och främst måste du komma på ett ämne att skriva om och det ska vara något som kan rymmas i det korta formatet. Här nedan ger vi dig våra bästa tips.

Konflikten – novellens källa

Källan i en novell är konflikten eller utmaningen som driver berättelsen framåt och läsaren måste kastas in i den omedelbart. Det är viktigt att nudda vid händelsen redan från början för att ge novellen rätt underton. Håll det enkelt då det är någonting som ska rymmas inom ett begränsat antal ord och ha handlingen klart för dig redan från början.

Hur skriver man en novell

Var petig med karaktärer

Det är viktigt att inte ha för många karaktärer i berättelsen och störst fokus ska ligga på huvudpersonen. Denna bör presenteras tidigt och på ett sätt som får läsaren att förstå vilken typ av historia det handlar om. Planera vilka karaktärer som ska vara med i novellen redan innan du börjar skriva och tänk på att less is more.

Hitta den perfekta miljön

När du ska välja miljön där novellen utspelar sig är det viktigt att den är perfekt för sammanhanget. Var tydlig när du beskriver miljön, men utan att det tar för stor plats i novellen. Håll dig till en eller ett fåtal miljöer genom hela historian då du inte kan använda för stor plats till just miljöbeskrivningar. Det kan vara klokt att välja en miljö du känner till väl.

Rätt tidsbegränsning i berättandet

Du måste göra en tidsbegränsning i berättandet och för många är det en tacksam begränsning. Det räcker att novellen utspelar sig under några timmar eller kanske en dag. Antingen kan novellen handla om upprinnelsen av en konflikt som pågått innan, men den kan likväl behandla en inramad händelse som hela novellen cirkulerar kring. Planera gärna tidsförloppet innan du börjar skriva.

Korr, korr och åter korr

Korrekturläsningen är mycket viktig när du skriver en novell och du kan behöva vara hård mot dig själv. Läs igenom och kontrollera om det finns meningar eller detaljer som inte gör någon nytta för berättelsen och därmed kan strykas. Berättelsen ska hela tiden röra sig framåt. Ibland kan du också behöva radera viktiga saker för att få plats med de detaljer som är ännu viktigare.

Låt andra läsa och ge feedback

Till skillnad från när du skriver en roman är det enklare att be andra läsa igenom din novell och ge dig feedback. Du kan på så sätt snabbt få respons och höra vad andra tycker om det du skrivit. Om du efter din tuffa genomgång och strykning av detaljer vill fila ännu mer på texten kan du be vänner läsa och ge feedback.

Att skriva en novell handlar om att fokusera på en konflikt eller händelse på ett kort antal sidor. Det är viktigt att begränsa såväl tiden som karaktärerna och miljön när du skriver en novell för att deras beskrivningar inte ska ta för stor plats. Glöm inte vikten av att korrekturläsa din novell och ta bort allt som tar onödig plats.