Hur skriver man ett PM

Ett PM, eller en promemoria som det egentligen heter, är en sorts utredande text som skrivs i vetenskaplig stil. Så hur skriver man ett PM? Det ska skrivas sakligt och neutralt, utan egna åsikter och värderingar samt att källor ska användas. Nedan tipsar vi dig om allt du behöver tänka på när du ska skriva ett PM, från ämne till slutsats.

Vad är ämnet?

Hur skriver man ett PMÄmnet för din promemoria ska ha en teoretiskt koppling till den kurs du läser och ibland blir du även tilldelad ett ämne av din lärare. Eftersom ett PM ska vara utredande behövs ett ämne där du kan skapa en frågeställning. Det ska inte vara ett för stort ämne då ett PM oftast inte ska skrivs på så många sidor.

Skapa en frågeställning

När du har valt vilket ämne du ska skriva om är det dags att formulera antingen en eller flera frågeställningar som promemorian ska handla om. På så sätt begränsar du ditt ämne och får något konkret att undersöka och sedan skriva om. Det är viktigt att frågeställningen är så precis som möjligt för att den ska bli möjlig att besvara i ditt PM.

Leta fram rätt källor

Källorna är mycket viktiga och det gäller att vara källkritisk när du skriver ett PM. Det ska vara legitima källor som hjälper dig att besvara dina frågeställningar och de ska givetvis redovisas. Du kan välja att leta upp källor på internet eller i fysiska böcker och det är klokt att använda flera källor. Självklart kan du också använda eventuell kurslitteratur som källa.

Bearbeta underlaget och dina reflektioner

När du har samlat in ditt underlag ska det bearbetas och gås igenom för att du ska kunna skriva den utredande delen av ditt PM. Där ska du gå igenom den information du tagit fram och som sedan kommer att leda till din slutsats. Den utredande delen ska vara objektiv och dina personliga reflektioner bör inte tas upp förrän i slutsatsen av ditt PM.

Presentera en slutsats

Avslutningen på ditt PM är att presentera din slutsats, alltså vad du har kommit fram till efter ditt utredande och bearbetning av materialet. Du ska resonera och dra slutsatser utifrån det källmaterial du använt dig av i den utredande delen av ditt PM. Slutsatsen ska innehålla en sammanfattning av vad du tycker om informationen du fått fram och besvara din frågeställning.

Återknyt slutsatsen till din frågeställning

I slutsatsen är det viktigt att du återknyter den till din frågeställning, då syftet med ditt PM är att besvara just den fråga som texten handlar om. Det är viktigt att du hela tiden diskuterar ditt material utifrån din valda frågeställning. Slutsatserna ska alltid vara väl underbyggda av din utredning och styrkas av de källor du använt dig av vid undersökningen.

Ett PM är en kort vetenskaplig text som utreder en frågeställning inom ett specifikt ämne. Det är viktigt att ha en tydlig frågeställning som är så precis som möjlig för att genomförandet ska vara möjligt. Använd dig alltid av betrodda källor när du skriver vetenskapliga texter och redovisa dem löpande i ditt PM. Använd dig av våra tips så kommer du enkelt kunna skriva ett PM.