Hur man skriver ett referat – Video

Hur man skriver ett referatEtt referat är en kort sammanfattning av en större text där man tar upp de viktigaste delarna. Det är viktigt att det är sakligt, kort och har referatmarkörer. Du ska även använda ett seriöst språk och uppge dina källor. Själva tanken bakom ett referat är att den som läser inte ska behöva ta del av originaltexten utan endast referatet. Det ska inte innehålla några personliga åsikter utan endast återge fakta. Referatmarkörer används för att visa vem det är som tycker något. Oftast är det författaren av originalartikeln som uttalar sig. Ett exempel är ”författaren skriver” eller ”författaren menar”. Ett referat får aldrig kopiera originaltexten utan vara skriven med dina egna ord hela vägen.

Video om hur man skriver ett referat

Här kan du se en video om hur man skriver ett referat. Den går grundligt igenom allt som ska finnas med och exempel på hur texten ska utformas. Den är upplagd av en kanal om heter ”Orka plugga”.