Hur gör man zip fil

Den här artikeln riktar sig till dig som behöver skicka komprimerade filer, så kallade zip filer och som vill veta hur du praktiskt ska gå tillväga. Det kan finnas många tillfällen då du behöver skicka ett mejl med filer som inte tar så mycket utrymme. Den här enkla guiden kommer därför svara på frågan: hur gör man zip fil?

Komprimerade filer – vad är det?

En komprimerad fil är en bifogad fil som ser ut som en mapp med en dragkedja. I denna mapp kan du lägga ner flera separata dokument och sedan ”dra upp dragkedjan” så att filerna försluts och blir aningen mindre. Du har nu alltså både gjort dokumentet mindre och samlat allting i en mapp. Därmed blir det enklare att skicka filen och få den igenom antivirusprogram.

Hur gör man zip fil

Leta fram den fil/mapp du önskar komprimera

När du vill komprimera ett dokument och skicka som zip-fil letar du reda på det dokument som ska skickas och klickar på det du vill ha med i mappen. Vill du ha med flera filer så håller du nere CTRL-tangenten för att få med alla dokument och filer som ska finnas med i den mapp som du slutligen skickar iväg.

Högerklicka på filen/mappen som ska komprimeras

När du har markerat den/de filer som ska göras om till en zip-mapp högerklickar du på filen. Då får du upp en rullgardinsmeny med en mängd olika alternativ på vad du kan göra med dokumentet, bland annat klippa ut, kopiera, skapa genväg och byta namn. I nedre delen av menyn hittar du ”skicka till” och en högerpil som visar på alternativ.

Välj ”skicka till”

När du väljer ”skicka till” får du upp ytterligare en rullgardinsmeny, denna gång med förslag på vad du kan göra med dokumentet i just din version av operativsystem. Här kan du till exempel välja på att skicka med bluetooth, till e-post eller en fax-mottagare. Det är dock inget av detta som är aktuellt då det finns ett ytterligare alternativ som heter ”komprimerad mapp”.

Välj sedan ”komprimerad mapp”

Du väljer alltså att klicka på ”komprimerad mapp”. Vad som då händer är att det genast kommer upp en ny mapp på skrivbordet eller på den plats på datorn där din fil finns. Detta är win zip-filen som innehåller dina dokument i komprimerad form. Det har alltså skapats en slags dubblett av ditt ursprungliga dokument, men i en ny version.

Ny komprimerad mapp skapad

Den nya mappen är den win zip-fil du skapat och klickar du på filen ser du att ditt dokument ligger komprimerat i mappen, förutsatt att du har win zip installerat. Denna komprimerade mapp kan nu alltså skickas i ett mejl eller laddas upp på valfri molntjänst där du kan dela den med fler personer, i till exempel en grupp.

Att göra en zip-fil är alltså mycket enkelt då du själv inte behöver installera något. Denna funktion finns redan installerad hos Windows och det enda du behöver tänka på är att välja ut de filer du vill komprimera och omvandla till zip och sedan högerklicka på dokumentet. När du sedan väljer ”skicka till” och komprimerad mapp” så skapas automatiskt din zip-fil. Klart!