Hur gör man fotnoter

Hur gör man fotnoter? Det reder vi ut i den här artikeln. Följ vår guide för att göra rätt med dina fotnoter. Du får lära dig vad en fotnot är, vad du kan använda den till, hur du infogar den i ditt dokument och hur du kan använda den för att bland annat referera till dina källor i ditt dokument. Läs och lär.

Vad är en fotnot i ett dokument?

En fotnot är en not till en huvudtext. Det är en form av tilläggsinformation som placeras längst ned på sidan under den huvudsakliga texten. Användningen av fotnoter är vanligt i vetenskapliga texter, examensarbete och liknande. Fotnoter används ofta till källhänvisningar, översättningar eller andra noteringar som inte är så väsentliga att den som läser inte kan klara sig utan denna information.

Markera plats för fotnot

Fotnoter är smidigt att använda. När du vill använda dig av dem i ditt dokument oavsett om du vill använda de till källor eller annan information ska du börja med att markera platsen för fotnoten. Det vill säga klicka i din text där du vill att fotnoten ska placeras. Här kommer symbolen för din första fotnot i dokumentet att synas.

Hur gör man fotnoter

Välj ”infoga fotnot”

För att infoga fotnoten ska du välja att gå till menyn och välja ”infoga fotnot”. Fotnoten kommer då att visas längst ner på sidan. Det kommer visas ett tal eller en symbol på fotnoten som matchar den refererade markeringen som du gjort när du klickade där du önskade ha en fotnot. Väljer du siffror kommer första referensen ha en etta, nästa automatiskt en tvåa.

Skriv texten som ska ha fotnot

I fotnoten anger du vad du vill det ska stå. Om vi åter går till nr 1 – välj vad det ska stå under nummer 1 i fotnoten. Vad vill du ha som tilläggsinformation, är det en översättning, förklaring på ett svårt ord eller är det ett citat som du refererar till eller vill du kanske ange källan för din läsare.

Tillbaka till dokumentet

När du är klar med inskrivningen av texten som du vill ha på nummer ett i din fotnot, går du tillbaka till dokumentet genom att dubbelklicka på siffran i början av din text. Sen kan du fortsätta skriva i ditt dokument. Vill du ha flera fotnoter upprepar du processen med att markera, infoga fotnot och skriva in din valda text i fotnoten.

Referera källor med fotnot

Det är vanligt att man använder fotnot till att referera sina källor på sin skrivna text. Hur man refererar till källor finns det delade meningar om. Men om du exempelvis skriver ett examensarbete så fråga personen som är ansvarig hur källorna ska vara för just detta arbete. En källhänvisning är alltså en hänvisning till en källa i din löpande text.

Det finns olika metoder för att referera till källor. Det finns även referenser som skiljer sig åt beroende på vilken källan är. Det kan vara en bok, en tidskrift, en artikel på internet, någon annan källa från internet, det kan vara en muntlig källa så som i en intervju eller videoklipp. Det kan även vara från sociala medier, bloggar, uppsatser eller exempelvis avhandlingar.