hur bred är en buss

Hur bred är en buss

Bussens bredd har varierat någon genom åren, men bussar tillverkade från 2004 och framåt har en bestämd maxbredd. Det här beror på att bussarna ska få plats på vägarna i landet, både i körfälten och i trängre passager. Bussarna ska gå att köra säkert. En buss som är bredare än maxmåttet kommer inte kunna köras i linjetrafik och riskerar att fastna eftersom svängradien är större.

Vad är definitionen av en buss

Enligt den svenska fordonsförordningen är en buss per definition ”en bil som är inrättad huvudsakligen för personbefordran och är försedd med fler än åtta sittplatser utöver förarplatsen”.

Personbilarna i Sverige som har 5 till 8 registrerade passagerarsäten kallas lite slarvigt för ”minibuss”. De är registrerade som personbilar och du får köra dom med vanligt B-körkort. För att få köra buss behöver du däremot behörighet D, eller DE om du kör en stor buss med tungt släp.

Platserna på en buss varierar mellan 8 – 81 platser i världens största dubbeldäckare. I de vanligaste bussarna i Sverige som kör i linjetrafik, finns det ett trettiotal sittplatser. Stadsbussarna får dessutom lov att ta stående passagerare, och hur många som får åka är beroende på hur stor bussen är. Många gånger åker fler, särskilt när det är rusningstrafik.

Olika storlekar på buss

Även om bussarna har en särskild bredd tillverkarna behöver förhålla sig till, kan de variera väldigt mycket på längden. I Sverige kan de variera från 8 meter till 24 meter. De längsta bussarna finns i Malmö och Göteborg där de kör stadstrafik. Rutterna är gjorda för bussarna så att de får plats.

Den längsta bussen i världen är hela 32,2 meter lång och är tillverkade av det holländska företaget DAF.

Alla bussar har dock mer eller mindre samma bredd i världen. Bussar som körs i trafik i Sverige idag får vara max 2,55 meter breda.

Var kommer bussen från

Från början var det häst och vagn som skötte transporten av människor i långväga linjetrafik. Det här förekom i Frankrike och Italien redan från 1500-talet. Därifrån utvecklades diligens-vagnarnas linjetrafik fram till tågen tog över.

De första motordrivna bussarna var drivna av bensin eller ångmaskin, först senare kom dieselmotorerna in i bilden. Det här tekniska genombrottet kom i Tyskland, och det riktiga genombrottet för bussarna kom faktiskt först efter första världskriget. Bussarna som var över kunde byggas om för att hålla passagerare. På samma gång designades nya karosser för att passa bussarna bättre.

Järnvägsbyggnaden stannade av i stora delar av världen, och bussar började köras där det fanns planer på att lägga järnväg. Idag kör bussarna på sträckor där det inte är ekonomiskt värt att lägga järnväg runtom i världen.

Bussens historia i Sverige

Den första hästdragna diligensen i Sverige gick mellan Stockholm och Uppsala 1722. Stockholm hade också den första motordrivna bussen i trafik redan 1899, men på grund av allmänhetens protester fick den tas ur trafik redan efter tio dagar.

Den första linjebussen som fick gå i Sverige var mellan Tanums station och Grebbestad mellan 1911 – 1915. Den här linjen kallas för Greta (förkortning för GREbbestad-TAnum) och körs fortfarande idag. Hur bred är en buss som kör på Greta-linjen? 2,55 meter.