hur lång tid tar det att ladda en elbil

Hur lång tid tar det att ladda en elbil?

Om du går i tankar på att skaffa en elbil eller kanske en laddhybrid finns det dock en del att tänka på hur du bäst laddar den och vad som påverkar laddningstiden.

Olika metoder att ladda elbil

Väljer du att ladda via ett vanligt uttag och med hushållsel tar en laddning cirka 20-40 timmar. Det vanligaste är dock att installera en laddbox eller laddstolpe. Laddtiden blir då mycket kortare. Normalt är att det tar mellan 8 och 12 timmar.

Laddar du den istället på en snabbladdningsstation är tiden ungefär 20 minuter. Dessa stationer blir allt vanligare vid exempelvis snabbmatsrestauranger och större varuhus. Snabbladdare har mycket större kraft, vilket är det som minskar ner laddningstiden.

Vad som påverkar hur snabbt det går att ladda en elbil är laddeffekten, men även batteriets storlek.

Laddeffekt – hur snabbt en elbil kan ladda

Hur lång tid tar det att ladda en elbil beror bland annat på laddeffekten, eller även kallat laddhastigheten. Den mäts i kW och det är laddarens effekt samt vad bilen är kapabel att ta emot vad gäller ström som styr hastigheten. Låt oss ge några exempel:

Laddning via vanligt vägguttag – Vanlig hushållsel som är 1-fas med 10 Ampere ger dig möjlighet att ladda 2,3 kW per timme. Det ger dig en sträcka på 1 mil per timme.

För enkelhetens skulle delar vi upp laddningen i tre olika delar.

Laddning via laddbox – Här beror det om laddboxen är 1-fas eller 3-fas. Med 1-fas kan du ladda cirka 7,4 kW per timme vilket ger dig en körsträcka på 4 mil i timmen. Däremot en 3-fas kan ladda upp till 22 kW, vilket ger en körsträcka på 11 mil i timmen.

Laddning via snabbladdning – Väljer du en publik snabbladdare kan du få mycket höga laddeffekter. Det som påverkar här är vilken effekt som elbilens batterier kan ta emot.

Observera att den laddkabel som du använder måste stödja metoden du väljer för att kunna ladda maximalt.

Batteristorlek – Hur mycket en elbil kan ladda

Ju större batteri desto längre tid tar det att ladda upp det. Men å andra sidan får du fler mil ur batteriet. Storleken på batteriet blir mätt i kWh och om vi ska förklara det enkelt så kan vi säga att du kan köra en mil per två kWh.

Hur du beräknar laddtiden

Det är enkelt att själv räkna ut hur lång tid det tar att ladda ett batteri för en elbil. Du dividerar helt enkelt batteristorleken med laddeffekten: kWh/kW= laddtid i timmar.

Faktorer som påverkar laddningstiden

Det finns även andra faktorer som kan påverka laddningstiden, och som kan göra att både laddningstid och hur länge laddningen räcker förändras.

Batterinivån – Laddningen går snabbare under första 80 procenten än de sista 20 procenten. En rekommendation från biltillverkare är att inte ladda helt fullt för att öka batteriets livslängd.

Kyla – Laddningen när det är kallt tar mycket längre tid. Skillnaden mellan -10 och +25 grader Celsius kan vara upp till 300 %.

Ha även i åtanke att om du laddar elbilen hemma påverkar dessutom all annan elförbrukning på den använda fasen hur fort bilen laddar.

Hur ofta måste en elbil laddas?

När det gäller hur ofta en elbil måste bli laddad beror det på hur du kör bilen samt den räckvidd som bilmodellen har.