tbe vaccin hur ofta

TBE vaccin hur ofta ska vi ta det?

Människor blir smittade genom fästingbett och inkubationstiden är mellan 4 dagar till en hel månad. I Sverige rapporteras mellan 200-300 fall av TBE varje år enligt Folkhälsomyndigheten. Eftersom det är främst fästingbett som smittar är det de människorna som vistas mycket i skog och mark som bör vaccinera sig.

Vad är TBE och hur smittar det?

Fästingsjukdomen TBE är ett virus som tillhör gruppen flavivirus. TBE-viruset finns bland annat hos smågnagare, och fästingarna får viruset därifrån. Deras saliv smittar sedan människorna när de biter sig fast.

Du kan alltså bli smittad om du blir biten av en fästing som bär på TBE-viruset. Skulle du få TBE, visar det sig som en mild influensa med huvudvärk, feber och muskelvärk. Viruset kan sprida sig till hjärnan och skapa hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation hos upp till en tredjedel av de som smittas. Då blir du sjuk på nytt efter ungefär en vecka. Du får hög feber, mår illa, huvudvärk och kräks.

En läkare undersöker ryggmärgsvätskan och tar ett blodprov för att kunna fastställa en diagnos. Dock finns det inget botemedel mot TBE, utan de mediciner du kan få är bara för att lindra symptomen om du skulle bli sjuk.

Fast att sjukdomen är allvarlig blir de allra flesta helt återställda. Dessvärre får ungefär 40 % av vuxna som blir sjuka kvarstående besvär. Det kan vara problem med huvudvärk eller trötthet som i sin tur leder till minnes- och koncentrationsstörningar. Ibland kan nerverna bli skadade och då specifikt hörselnerven. Det ger problem med både hörsel och balans. Utöver det kan du även få förlamningssymptom.

Vem bör vaccinera sig mot TBE?

Eftersom det är fästingarna som smittar människorna bör de som vistas där det finns mycket fästingar vaccinera sig. TBE-viruset förekommer mest i de södra och mellersta delarna av landet, men ett fåtal fall har rapporterats även norröver i landet. Dessutom finns det TBE i stora delar av Centraleuropa, delar av Norge och i Danmark.

Om du vet att du ska till ett område där smittorisken är hög, är det en god idé att fundera på vaccin eftersom hjärn- och hjärnhinneinflammation är så pass allvarligt.

Såhär fungerar en TBE vaccinering

Vuxna och barn över ett år kan få vaccin mot TBE. För att få ett optimalt skydd, får du flera omgångar vaccin enligt ett specifikt schema över tid. Exakt hur det schemat ser ut beror på hur gammal du är och om du har nedsatt immunförsvar. Du får antingen 4 eller 5 doser vaccin över flera års tid.

Din andra spruta får du en månad efter den första. Den tredje sprutan tre månader till ett år efter den andra och den fjärde sprutan tre år efter den tredje omgången. Är du över 50 år eller om ditt immunförsvar inte är så starkt så ser schemat lite annorlunda ut.

Utöver det behöver du vaccinera om dig med TBE vaccin hur ofta ungefär vart tredje till vart femte år. Det gör du för att se till att ditt skydd är säkert.