hur många dog i andra världskriget

Hur många dog i andra världskriget?

Historien lär oss också saker om hur framtiden kan se ut. Viktiga händelser under mänsklighetens historia är bland annat världskrigen. Första och andra världskriget har kommit att prägla alla människor i allmänhet och den historiska utvecklingen i synnerhet.

Förutom att många människor dog i andra världskriget bidrog det också till att nya länder blev skapade. Dessutom har det förändrat relationen mellan länder, där vissa har varit vinnare och andra förlorare.

Trots att det finns många intressanta detaljer du kan fördjupa dig i finns också frågor som hur många dog i andra världskriget? Eftersom det var ett världskrig och inte ett småskaligt krig var det olyckligtvis många som dog. När du har läst färdigt artikeln kommer du lära dig det viktigaste om kriget och hur många dog under andra världskriget.

Vad är andra världskriget?

Mellan år 1939 och 1945 utspelade sig andra världskriget där många länder i alla världsdelar var inblandade på något sätt. De ledande stormakterna var bland andra Storbritannien, Tyskland och Ryssland men även Kina, Japan och USA. Rekordmånga soldater var inblandade i kriget med hela 100 miljoner som krigade eller var redo för kriget.

En av förgrundsgestalterna och mest kända profilen under kriget var Adolf Hitler. Han blev Tysklands rikskansler innan andra världskriget bröt ut. Det var Tyskland som startade andra världskriget genom att attackera Polen. Anledningarna till att Tyskland ville börja kriga skiljer sig beroende på vem du frågor.

Forskarna är samtidigt eniga om vissa nyckelfaktorer. En av anledningarna är att Hitler ville återföra Tyskland till så kallade fornstora glansdagar. Förutom det ville Hitler även utöka Tysklands territorium. Därmed fanns både nationalistiska och imperialistiska orsaker till kriget. Eftersom det var ett världskrig var det många soldater inblandade och därmed många som dog: Så, hur många dog i andra världskriget?

Hur många dog i andra världskriget i teorin?

Eftersom det finns många olika forskare som utgår ifrån många olika bevismaterial är det i praktiken väldigt svårt att bedöma hur många som egentligen dog under andra världskriget. Du ska också komma ihåg att det inte bara var soldater som dog utan en hel del civila. Många människor blev mördade exempelvis på grund av sin politiska övertygelse eller etniska tillhörighet.

Det finns statistik som visar på att det i Europa dog runt 19 miljoner människor. I Asien dog cirka 5 miljoner. Trots att det är svårt att bedöma exakta dödstalet i andra världskriget är forskarna eniga om att det har rört sig om flera miljoner människor. Dessutom kan det enligt vissa forskare vara mellan 55 och 60 miljoner människor.

Summering – hur många dog i andra världskriget

Du ska komma ihåg att historien inte bara är en berättelse om vad som har skett. Historien är även ett sätt att förstå nuet och framtiden. Tyvärr har historien har varit fullt av krig men under 1900 talet utspelade sig de första krigen med global karaktär. Nästan alla länder i hela världen var inblandade och upp till 100 miljoner delaktiga soldater.

Hur många dog i andra världskriget egentligen? Beroende på vem du frågar kommer du få olika svar. Både civila och soldater dog och en del av forskarkåren menar att mellan 55 och 60 miljoner människor dog under andra världskriget.