hur får man diabetes

Hur får man diabetes?

Att utveckla diabetes blir allt vanligare. Diabetes är en sjukdom som kan drabba både kvinnor och män samt både unga och äldre människor. Här går vi igenom vad diabetes egentligen är och varför vissa blir drabbade av sjukdomen.

Brist på insulin leder till diabetes

Diabetes är inte bara en enskild sjukdom, utan en grupp av flera sjukdomar. Gemensamt för olika typer av diabetes är att de påverkar blodsockret i kroppen. Det händer som en följd av att bukspottkörteln inte producerar tillräckligt med insulin, vilket är det hormon som cellerna behöver för att kunna ta upp socker från blodet. När insulinet inte räcker till blir ditt blodsockervärde för högt.

Skillnader mellan olika diabetessjukdomar

De vanligaste typerna av diabetes är diabetes typ 1 och diabetes typ 2, men det finns även graviditetsdiabetes. De olika varianterna av sjukdomen uppkommer på olika sätt.

  • Diabetes typ 1: En autoimmun sjukdom där kroppens egna immunsystem har börjat angripa de celler som producerar insulin i bukspottkörteln.
  • Diabetes typ 2: När överskottsenergi i maten du äter får fettcellerna i kroppen att svälla, leder det till att fett börjar samlas i de inre organen. Det leder i sin tur till kronisk inflammation och att behovet av insulin blir större än vad bukspottkörteln klarar av att utsöndra. Effekten blir att ditt blodsocker stiger.
  • Graviditetsdiabetes: När du är gravid blir din kropp mindre känslig för insulin. Vilket alltså innebär att din bukspottkörtel behöver producera mer insulin än vanligt. Om bukspottkörteln inte klarar att öka sin produktion av insulin stiger blodsockret.

Symptom på diabetes

Ett av de mest typiska symptomen på att du har diabetes är att du kissar mycket och ofta och känner dig väldigt törstig. Därtill kan diabetes leda till att du går ner i vikt, känner dig onormalt trött. Diabetes kan även försämra din synförmåga.

Det är viktigt att poängtera att exempelvis diabetes typ 2 inte behöver ge tydliga symptom, eftersom diabetes typ 2 utvecklas gradvis och därför kan vara svår att upptäcka tidigt i sjukdomsförloppet.

Riskfaktorer för att drabbas av diabetes

Svaret på frågan ”hur får man diabetes” är flera. Varför vissa blir drabbade av diabetes typ 1 vet man inte säkert, men en teori är att en virusinfektion kan utlösa sjukdomen. För diabetes typ 2 och graviditetsdiabetes finns flera gemensamma riskfaktorer. Exempelvis övervikt, för lite fysisk aktivitet, rökning och hög ålder. Forskarna tror även att ärftlighet kan spela roll för vem som får sjukdomen.

Många är drabbade av diabetes

Diabetes är idag en av de största folksjukdomarna och antalet människor som utvecklar sjukdomen växer. Idag har ungefär var elfte vuxen i världen någon typ av diabetes. I Sverige är det omkring 500 000 människor som har en diabetes diagnos.

Forskare och läkare tror dock att det finns ett stort mörkertal på grund av att diabetes typ 2 inte alltid ger tydliga symptom. Därtill är det uppskattat att ungefär var tionde person i Sverige har så kallad pre-diabetes, vilket alltså är ett förstadium till sjukdomen diabetes typ 2.

Ta reda på om du har diabetes

Om du känner igen dig i symptomen för diabetes är det viktigt att du söker vård hos din vårdcentral. Där får du göra ett enkelt blodprov som visar om du har diabetes eller inte.