Hur fixar man en hoppad kedja

Hur fixar man en hoppad kedja? Det är en fråga som de flesta inte reflekterar över förrän de står där vägkanten med en cykel de inte kan ta sig fram med. Att sätta på en cykelkedja igen kräver visserligen lite träning. Men framförallt handlar det om att du vet vilka moment du ska utföra och i vilken ordning. I den här texten ska vi gå igenom det steg för steg, så häng med!

Hoppa snabbt av cykeln

Om du är ute och cyklar och plötsligt märker att kedjan hoppat av är det viktigt att du kliver av cykeln så snabbt du bara kan. Fotbromsarna kommer inte att fungera om kedjan inte är på, så här får du alltså förlita dig på handbromsarna. Skulle cykeln sakna handbroms, vilket kan vara fallet med äldre cyklar, är det desto viktigare att du hoppar av cykeln så snabbt som möjligt så att du inte råkar ut för en olycka.

Försök dra tillbaka kedjan på kugghjulet

När du är i säkerhet på trottoaren eller vid vägrenen är det dags att sätta tillbaka kedjan så att du kan cykla vidare. Börja med att lägga kedjan på det större, bakre kugghjulet. När det är på plats gäller det att försöka fästa kedjan så gott det går på det mindre kugghjulet, ovanför tramporna. Det här kan vara lite knepigt, men kedjan behöver inte sitta på helt. Det räcker att den sitter fast i ett par kuggar.

Lyft upp bakhjulet och rör på pedalerna

Var beredd på att det krävs en del pillande och tålamod innan kedjan sitter på plats. Kedjan är oftast väldigt oljig, så var försiktig så att du inte får fett på dina kläder av misstag. Nu är det dags att höja du upp cykelns bakhjul genom att lyfta hela cykeln i sadeln så att hjulet lättar från marken. Med foten på trampan tar du sats och sätter hjulet i spinn så snabbt du kan.

Kedjan hoppar tillbaka av sig själv

Därefter hoppar kedjan tillbaka på kugghjulen och du kan cykla iväg igen. Vi vill påpeka att det här kan misslyckas första gången du gör det. Ge därför inte upp utan gör om hela proceduren i så fall. Efter några försök har de allra flesta lyckats! Noterar du att kedjan verkar torr är det dags att olja den och är kedjan lös måste du så fort som möjligt se till att spänna den.

Smörj kedjan med olja

Har cykelkedjan hoppat av är det sannolikt så att din cykel behöver en del underhåll. Det är viktigt att ta tag i det så fort som möjligt eftersom du kan vara rätt säker på att kedjan hoppar av snart igen. Att hålla cykelkedjan väloljad är viktigt för att den inte ska haka upp sig och hoppa av. Var noga med att använda just cykelolja, eftersom exempelvis bilolja har andra komponenter och kan istället slita på kedjan.

Cykelservice inför säsong

För att din cykel ska fungera klanderfritt hela cykelsäsongen är det viktigt att du alltid börjar med underhåll när du plockar fram den. Oftast är det något du kan göra själv, i alla fall till att börja med. Smörj kedjan med cykelolja och kontrollera att bromsar fungerar som de ska. Torka av damm och pollen om den stått ute under vintern. Noterar du att något inte är som det ska, ta den till en cykelreparatör som kan åtgärda felet.

När du väl provat att sätta på en cykelkedja som hoppat av kommer du att märka att det inte är särskilt svårt alls. Däremot måste du ta itu med problemet om den hoppar av regelbundet. Det är nämligen inte bara ett irritationsmoment när du ska ta dig från punkt a till b. Det kan också bli en fara för din säkerhet. I det läget kan det vara bättre att ta cykeln till en reparatör för att få det fackmannamässigt utfört.