Hur gör man abort?

Om du har blivit gravid oplanerat eller ofrivilligt och du överväger att avsluta graviditeten kan du läsa om hur det går till här. Du får svaren på hur gör man abort? Det finns flera metoder och du får veta hur du får hjälp och stöd hela processen. Ett sätt att förbereda sig är att läsa vidare här och få insikt i hur det går till.

Fri abort i Sverige

Sedan 1938 är abort lagligt i Sverige vilket inte är fallet i flera andra länder. Lagen har ändrats några gånger och den lagstiftning som gäller nu tillkom 1974 och ger svenska kvinnor rätt till fri abort fram till och till och med den 18:veckan av graviditeten. För senare abort fram till den 22:a veckan krävs ett tillstånd från socialstyrelsen.

Kurator och undersökning

Om du bestämmer dig för att göra en abort börjar du med att boka tid på en abortmottagning. Där får du träffa en kurator som förklarar allt om aborten för dig. Är du en tonåring kan det vara lämpligt att ha en förälder med dig men det är inget krav. I samråd med kuratorn bestäms när aborten ska göras.

Vilken metod?

Det finns två huvudsakliga metoder att göra abort på, medicinsk och kirurgisk. De flesta kvinnor föredrar den medicinska då den upplevs som mindre dramatisk. Görs aborten efter den 13:e graviditetsveckan görs den medicinska aborten i två steg där kvinnan tillbringar upp till två dygn på sjukhus. Fördelen med medicinsk abort är att den är skonsammare mot kroppen och risken för infektioner och komplikationer är mindre.

Medicinsk abort med tabletter

Medicinsk abort görs med tabletter och sker i två steg. Först tas en tablett som avstannar fostrets tillväxt. Två dagar senare tas en tablett som startar sammandragningar hos livmodern så att den stöter ut fostret. Den behandlingen sker oftast på sjukhus och tar upp till sex timmar. Är kvinnan över18 år och har någon vuxen hemma som kan stötta kan hon göra den andra behandlingen hemma.

Kirurgisk abort med operation

Kirurgisk abort innebär ett mindre kirurgiskt ingrepp. Kirurgisk abort görs vanligen fram till vecka 13. Operationen sker på sjukhus och går till så att kvinnan får några tabletter ungefär tre timmar före operationen. Operationen sker sedan under narkos eller ibland endast med lokalbedövning. Själva operationen sker genom att en slang förs i underlivet och med vacuum sugs embryot samt moderkakan ut.

Abort i två steg – vecka 13-18

Vid en senare abort, från vecka 13 till 18 sker aborten som en kemisk abort, också denna i två steg. Denna typ av abort sker på sjukhus. Då kvinnan tar den andra tabletten är hon inlagd och utstötningen av fostret kan ta allt mellan sex timmar och två dygn. Skälet till att det sker på sjukhus är att komplikationer kan tillstöta samt att smärtlindring kan ges.

På grund av att abort är lagligt i Sverige är det varken svårt eller konstigt att göra abort vid en oönskad graviditet. Du besöker en abort- eller barnmorskemottagning och får då hjälp av en kurator att bestämma vilken typ av abort du vill göra och vilken tidpunkt som är lämplig i ditt fall. Är inte graviditeten långt gången kan du göra en del av aborten hemma.