Hur mäter man BMI

Du har säkert hört om BMI för att bedöma om en person är överviktig, underviktig eller ligger inom det normala spannet. Vanligtvis blir du presenterad en tabell där du lätt kan se vilket BMI du har. Men hur mäter man BMI om det inte finns tillgång till en tabell? Det är enklare än du tror. Följ bara våra enkla instruktioner och du har snart koll på både BMI och om du har rätt vikt.

Vad är BMI?

Låt oss först börja med att förklara vad BMI är för något. Det är WHO, World Health Organization, som har tagit fram ett särskilt mått som kallas Body Mass Index (BMI) för att kunna bedöma om en person har en hälsosam vikt. Det här måttet gäller internationellt och visar på förhållandet mellan en persons vikt och längd. BMI är indelat i fyra olika viktklasser, vilka är undervikt, normal, övervikt och fetma.

Ett hälsomått trots att alla är olika byggda?

BMI kan dock vara lite missvisande och är inte ett hundraprocentigt mått för att få fram hur en person mår. Det finns givetvis andra variabler som kan påverka. Du kan ha lågt BMI men ändå ha hög andel fett. Och tvärtom givetvis, du kan ha ett högt BMI men ändå ha låg andel fett. BMI kan dessutom skilja sig åt mellan folkgrupper och åldersgrupper. Men för västerlänningar är mått som står i tabeller de som gäller.

BMI formeln

För att räkna fram ditt BMI gäller formeln: vikt i kilo/(längd i meter x längd i meter). Det innebär i praktiken att du får börja med att mäta och väga dig. Multiplicerar din längd i meter med din längd i meter och dividerar sedan din vikt i kilo med det talet. Exempel: 67 kilo / (1,65 meter x 1,65 meter) = BMI 23,87. Det här värdet visar då om du är underviktig, normal, överviktig eller inom ramen för fetma.

Olika värden – vad betyder de?

Ser vi då till de olika värden som är satta kan du bli klassad som underviktigt om ditt BMI-värde är under 18,5. Ligger du över det och upp till 24,9 är du klassad att ha en normal vikt. Har du räknat fram ett värde på mellan 25 och 29,9 kan det tyda på övervikt. Över 30 visar på fetma. Att vi skriver kan och visar beror på att exempelvis mycket muskulösa personer eller barn inte följer dessa värden.

Hur används det inom vården?

Inom vården är BMI en indikator för att påvisa om en person lider av undervikt, övervikt eller fetma. Observera dock som vi redan nämnt att BMI inte går att använda för barn, inte heller för mycket muskulösa personer och det är inte ett tvärsäkert verktyg för att kunna fastställa andelen fett. Exempelvis kvinnor har större andel fett än män. BMI vet inte heller hur fettet är fördelat över kroppen. Därför behöver du bli undersökt ordentligt.

Alternativ till BMI test

Det finns ett annat sätt att mäta kroppsfett som forskare tagit fram. Då mäter du istället den relativa fetthalten, förkortat RFM. Metoden går ut på att du mäter din längd och midjemått. Måttbandet lägger du runt midjan ovanför naveln, precis mellan nedre revbenet och översta delen av ditt höftben. Formeln för kvinnor är 76 – (20x längd/midjemått) och för män 64 – (20x längd/midjemått) Fetma enligt RFM är för kvinnor 33,9 eller högre, för män 22,8 eller högre.

Som du kan se behöver du inte leta upp tabeller för att själv kunna avgöra hur du ligger till med ditt BMI. Men som vi nämner, det är ett lite trubbigt mätverktyg så testa gärna den andra nya metoden RFM för att kontrollera om du ligger inom gränsen för övervikt eller fetma. Tänk på att vi är alla olika, det styrs av om du är man, kvinna, otroligt muskulös eller kanske inte färdigväxt.