Hur hanterar man stress

Stressreaktionen har tidigare i vår historia varit nödvändig för att överleva. I dagens samhälle behöver du sällan rent fysiskt kämpa för din överlevnad men reaktionen finns kvar. Stress är en del av livet och är vanligt i kortare perioder. Stressen kan däremot bli skadlig om den pågår under en längre tid. Då kan din stress leda till olika negativa hälsoeffekter som exempelvis depression. Det finns dock bra tips på hur hanterar man stress som vi kommer att ta upp i den här artikeln.

Reflektera över din vardag

Det första steget i att hantera din stress är att reflektera kring hur din vardag ser ut. När du reflekterar upptäcker du dig själv, vilket ökar din medvetenhet om hur du tänker, känner och agerar. De här förmågorna kan hjälpa dig att hantera din stress. Det är bäst att reflektera på morgonen eftersom hjärnan då är utvilad och inte översköljd av intryck. Hjärnan är då avslappnad och mer mottaglig för eftertanke. Försök även att skriva ned dina tankar.

Leta fram källan till stressen

Genom att påverka källan till stressen kan du även göra förändringar i din vardag för att bli av med stressen. För att hitta källan till din stress behöver du reflektera över din vardag. Det kanske är en jobbig period på jobb eller skola eller kanske en svår relation. Lär känna dig själv och hur du hanterar din stress. Genom att du känner till dina stressmönster kan du gå in i tid med åtgärder för att stressen inte ska gå överstyr.

Ta ditt mående på allvar

Stress kan leda till många negativa hälsoeffekter. Några tydliga varningssignaler för stress som kan vara bra att känna till är exempelvis att du är trött på morgonen, du har svårt att somna på kvällen och har svårt att koppla av. Stress blir skadligt när den varar under en längre tid. Du kan exempelvis få förhöjt blodtryck och spända muskler även i vila som börjar göra ont. Stressen utsöndrar även olika hormoner som med tiden gör att du får minnes- och koncentrationssvårigheter.

Stress leder till ohälsa

Långvarig stress är ohälsosamt och kan utan tillräcklig återhämtning öka risken för flera olika sjukdomar som exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar. Under stressiga perioder bör du därför röra på dig minst en halvtimme per dag för att må bättre. Motionen ger mer ork och bättre kondition. Vad du äter påverkar även din stress. Se till att äta en varierad kost med fasta måltider bestående av frukost, lunch och middag på regelbundna tider. Variationen är viktig för du ska få alla vitaminer och proteiner du behöver.

Sänk dina krav i vardag och jobb

Din stress kan bero på att du har för hårda krav på dig själv. Således behöver du sänka dina krav. Se till att låta saker ta tid och inte planera bort hela dagar. Du behöver tid för återhämtning och saker som får dig att må bra. Se även till att kolla över dina prioriteringar. Vad är viktigt och vad är inte lika viktigt? Vissa saker är kanske utanför ditt ansvarsområde och kan göras av andra. Öva på att säga nej till saker du inte orkar göra.

Testa yoga

Om du är stressad är yoga är en bra träningsform. Yoga har lugna rörelser som hjälper till att minska stressnivåerna i kroppen. Träningsformen är bra för sömnkvaliteten och kan bidra till en ökad självkänsla och minska ångest. Yoga gör så att du tvingas vara närvarande i nuet och andas på rätt sätt, vilket kan bidra till att dina stressnivåer minskar.

Sök professionell hjälp

Om du inte hittar en orsak till din stress eller inte har förmågan att hantera stressen själv, behöver du följaktligen söka professionell hjälp. När din stress beror på något som hänt, som exempelvis en närståendes död, misshandel eller någon annan kris, så kan professionell hjälp behövas. Genom att exempelvis bli sjukskriven kan du vila upp dig för att orka jobba eller studera igen. Stressjukdomar kan ta lång tid att läka. Därför är det viktigt att ta tag i stressen så fort som möjligt.

Sammanfattningsvis så finns det mycket du kan göra för att hantera din stress. Genom att reflektera kring din stress kan du hitta dess ursprung och sedan kunna påverka den. Du kan minska din stress genom att exempelvis låta saker ta mer tid och prioritera saker som är mer viktiga att göra än andra. Yoga är en bra träningsform som kan minska dina stressnivåer. Om du känner att du inte kan hantera din stress behöver du söka professionell hjälp.