Hur gör man hjärt och lungräddning

hur gor man hjart och lungraddning

Befinner du dig i en situation där en person verkar livlös och kan behöva hjärt och lungräddning är det bra att veta grunderna i denna teknik, då den faktiskt kan rädda liv. Får en person ett hjärtstopp så kommer inte syret ut i kroppen och personen kan avlida inom bara några minuter. Någon måste därför kunna hålla igång blodcirkulationen genom just hjärt och lungräddning – HLR. Detta består av två moment som båda är lika viktiga.
Det första är bröstkompressioner som du utför på den som är medvetslös och hjälper syret att börja cirkulera runt i kroppen igen. Det andra är mun mot mun-metoden som ser till att blodet får syre och att cirkulationen hålls uppe tills professionell hjälp anländer. För att utföra de här två övningarna behöver du inte vara expert och du kommer inte utsätta personen för ytterligare fara om du provar. Gå därför igenom de här stegen:

1. Kontrollera först om personen andas och är vid metvetande.
.Att kontrollera medvetandet gör du genom att lägga dina händer på personens axlar och gunga lätt fram och tillbaka. Du försöker samtidigt prata med personen.
.Får du ingen kontakt undersöker du andningen genom att lyssna efter andningsljud och titta på om bröstkorgen rör på sig.
Detta gör du snabbt för att sedan fortsätta med hjärt och lungräddning ifall personen inte andas.
.Reagerar inte personen så måste du se till att luftvägarna är fria. Du böjer huvudet bakåt med en hand på pannan och två fingrar under personens haka.
. Du tippar huvudet tillbaka för att rätta upp luftröret samtidigt som du lyfter upp käken så att tungan inte blockerar luftvägen.
. Lägg ett öra mot den metvetslöses mun så att du lättare kan höra om andning finns. Ägna endast några sekunder åt detta då tiden är dyrbar.
. Andas personen så placerar du hen i sidoläge och ringer till 112.

2. Märker du att personen inte andas så måste du fortsätta med HLR. Då alla sekunder är dyrbara kan du också försöka få assistans av andra på plats tills hjärtstartare eller ambulans är på plats.
. Be därför någon att få tag på en hjärtstartare medan du själv utför hjärt och lungräddning.
. När hjärtstartaren har kommit läser du instruktionerna och sätter fast den på rätt sätt.

3. Börja med bröstkompressioner. Detta är viktigt så att hjärtat pressas ihop för att blodet ska börja cirkulera. Tryck både upp och ner då blod strömmar till hjärtat när du trycker upp.

.Se först till att personen ligger på rygg.
.Placera sedan händerna på bröstkorgen ovanpå varandra.
.Du trycker nu ner bröstbenet med sträckta armar. Kompressionen ska ligga på ungefär en för varje sekund varför du måste hålla ett högt tempo.
.Mellan varje tryck ska du släppa upp bröstkorgen
. Varva kompressioner med några få inblåsningar

4. Börja med inblåsningar eller mun mot-mun. Då du blåser ner luft i lungorna kan blodet hämta sitt syre där. Du kan göra två stycken mellan upp till 30 kompressioner.
. Se först till att luftvägarna är helt fria genom att föra huvudet bakåt enligt ovan.
. Kläm sedan ihop personens näsborrar
. Håll ett stadigt grepp och andas in. Placera munnen över den metvetslöses och blås luft så att du märker att bröstkorgen har fått luft genom att den höjer sig.
. Gör två inblåsningar och fortsätt sedan med kompressioner.
.. Behåll greppet om näsborrarna. Andas in och placera din mun över den metvetslöses mun.
. Du fortsätter med HLR tills någon avlöser dig, då detta kan vara ett tungt arbete.

Att tänka på:

-Även om du inte kommer ihåg alla detaljer i en pressad situation är det bättre att försöka med HLR än att inte försöka alls.
-Se till att få hjälp med att ringa 112 eller hämta hjärtstartare, då varje sekund är dyrbar.