Hur gör man hlr

Den som kan ge HLR, kan rädda liv. I den här texten får du veta hur gör man HLR och får därmed de praktiska kunskaperna om hur du kan rädda en medmänniskas liv. När hjärtat av någon anledning slutar slå, slutar det också att pumpa ut blod i kroppen. Ju tidigare du ger en person HLR, desto större sannolikhet att personen överlever.

Kontrollerar andningsstatus och livstecken

Det första du gör är att kontrollera personens medvetande och andning. Ta tag om personens axlar, skaka försiktigt och försök väcka personen. Om hen inte vaknar ska du kontrollera andningen. Lägg en hand på pannan, böj huvudet bakåt och lyft upp hakan med din andra hand. Lägg örat nära personens näsa och mun, lyssna efter andetag, se samtidigt på bröstkorgen om den höjer sig.

Hur gör man hlr

Fria luftvägar på personen som ska få hjälp

Innan du påbörjar HLR är det otroligt viktigt att först se till att personen som behöver hjälp har fria luftvägar. Det kan hända att en person sväljer sin egen tunga och då måste det fixas till innan du påbörjar. Det kan vara skillnad mellan liv och död. När du konstaterat att luftvägarna är fria är det dags att lägga huvudet i rätt läge.

Böj huvudet bakom på rätt sätt

När du har konstaterat att luftvägarna är fria är det dags att placera huvudet på rätt sätt. Lägg en hand på pannan och för bak huvudet med hjälp av två fingrar under hakan. Lyssna igen efter andning, om du är osäker påbörja HLR och ring efter en ambulans. Får du igång andning/hjärtat, lägg personen i sidoläge och invänta ambulans.

Kläm ihop näsborrarna och behåll samma grepp

Här är det viktigt att du gör på rätt sätt. Kläm ihop näsborrarna med tumme och pekfinger och behåll de greppet när du blåser in luft. När det är dags att påbörja kompressioner släpper du greppet. Om personen inte svarar på HLR fortsätter du att göra det tills en ambulans är på plats och ett proffs kan ta över.

Blås in luft – bröstkorgen ska höjas

När du har greppet om näsan börjar du blåsa in luft i bröstkorgen. Varje gång du blåser in luft ska du se att bröstkorgen höjs och sänks. Gör den inte det är det troligtvis en läcka vid näsan eller att inblåsningen inte är kraftig nog. Ta ett nytt grepp om näsan med tumme och pekfinger och försök igen.

Inblåsning och kompressioner

När du startar HLR börjar du först med att göra 30 kompressioner som efterföljs av två inblåsningar. Lyssna efter andning och puls efter varje intervall på 30 kompressioner och 2 inblåsningar. Fortsätt tills hjälp anländer eller tills personen andas igen utan några svårigheter. Om personen andas igen och är stabil, placera personen i ett stabilt sidoläge och invänta hjälp.

Det är varje människas plikt att kunna utföra HLR på en medmänniska som behöver det. Ju tidigare HLR sätts in ju större chans har personen att överleva. Gör det enda rätta och lär dig HLR idag så kanske du är med och räddar en annan människas liv i framtiden. Det finns både kurser och material på internet att söka.