hur högt är kebnekaise

Hur högt är Kebnekaise?

Du är förmodligen här för att du ställer dig frågan, hur högt är Kebnekaise? Svaret är högt, men berget har fortfarande tillräckligt enkel terräng för att de flesta normaltränade personer ska klara av att bestiga det. Kebnekaise ligger långt upp i norra Sverige, i Norrbotten. Det är ett populärt resmål som lockar tusentals människor varje år.

Läs vidare här om de olika lederna uppför berget, varför Kebnekaises höjd är så omtvistad och få svar på din fråga, hur högt är Kebnekaise?

Sveriges högsta berg

Kebnekaise är inte bara Sveriges högsta berg, utan också det näst högsta berget i hela Skandinavien. Bara i Norge finns en högre bergstopp. Men hur högt är Kebnekaise egentligen? Den officiellt fastslagna höjden på Kebnekaise är 2096 meter över havet. Första gången som höjden på berget mättes var 1888.

På toppen av berget går solen aldrig ner under sommarmånaderna. Det beror däremot inte på den höga höjden, utan på att Kebnekaise är beläget så pass långt norrut och över gränsen för den norra polcirkeln.

Kebnekaise har flera toppar

Att svara på frågan, hur högt är Kebnekaise är, eller hur långt det är upp till toppen på berget, är dock inte helt lätt. Detta eftersom berget inte har bara har en topp utan faktiskt två stycken. Den norra samt den södra toppen och det är den norra toppen som har en höjd på 2096 meter.

Eftersom den norra toppen är högst är det såklart också den mätningar utgår ifrån för att svara på frågan, hur högt är Kebnekaise?

Sveriges enda toppglaciär

Kebnekaises sydtopp är täckt av Sveriges enda toppglaciär. Vilket också betyder att höjden på den södra toppen skiftar från sommar till vinter. Sydtoppens fasta bergmassa har en höjd på omkring 2060 meter och tidigare var toppglaciären omkring 50-60 meter tjock. Vilket alltså betyder att sydtoppen tidigare var Kebnekaises högsta punkt.

På grund av ett allt varmare klimat minskar glaciären i tjocklek. Under de kallaste vintermånaderna är den idag som tjockast omkring 30-40 meter.

Såhär lång tid tar det att bestiga Kebnekaise

Fjällstationen på Kebnekaise har över 20 000 besök varje år. På grund av tuffa väderförhållanden under vintermånaderna är högsäsongen under sommaren. För att ta dig upp för berget finns två olika rutter att välja mellan, den västra och den östra leden.

Är du riktigt äventyrlig och vill bestiga berget helt på egen hand är det den västra leden du ska välja. Den östra leden är förvisso något kortare, men svårare. Därför är det rekommenderat att du går med en guide uppför den östra sidan av berget.

Att bestiga Kebnekaise klarar de flesta under en dag och det tar omkring nio timmar att nå upp till den norra toppen. Hur lång tid det tar beror såklart på väderförhållanden och hur pass tränad du är.

Den första människan på toppen av Kebnekaise

Kebnekaises västra led kallas ibland för Björlings led. Det beror på att Johan Alfred Björling ledden en expedition uppför bergets västra sida, hela vägen upp till toppen, under sommaren 1889. Björling var bara 17 år gammal när han utsågs till den första människan att bestiga Sveriges högsta topp.

Senare framkom det dock att bergets topp blev nådd redan 1883 av fransmannen Charles Rabot och norrmannen Jon Larsson, Björling förlorade därmed sin titel.