hur högt är mount everest

Hur högt är Mount Everest?

Berget Mount Everest ligger i Himalaya och sträcker sig från Nepal i söder till Tibet i norr. Mount Everest fick en första officiell höjd år 1954, då på 8 848 meter. Men hur högt är Mount Everest egentligen idag? Det korta svaret är att berget faktiskt både växer och krymper.

Såhär högt är Mount Everest idag

Den uppmätta höjden på 8 844 meter blev accepterad av den nepalesiska regeringen 1954 och stod länge oemotsagt. Det fram till att den kinesiska regeringen mätte berget igen 2005. Förvånansvärt nog kom de då fram till en höjd på bara 8 844 meter. Alltså fyra meter lägre än vad mätningen 1954 kom fram till.

Efter detta har forskningsteam ändå kunnat enas och kommit överens om en officiell höjd. Och just idag är svaret på frågan, hur högt är Mount Everest? Omkring 8 848 meter.

Mount Everest växer

Att ge ett exakt svar på frågan hur högt är Mount Everest är dock inte helt enkelt. Bergets höjd är nämligen inte konstant. Faktiskt är det så att berget blir högre och högre för varje år. Närmare bestämt omkring fyra millimeter högre för varje år som går. Detta beror på att jordskorpan befinner sig i rörelse. De två kontinentalplattor som möts just vid Himalaya, den asiatiska kontinentalplattan och den indiska kontinentalplattan, rör på sig och pressas samman och på så sätt skjuter de bergmassan uppåt.

Det är värt att nämna att berget faktiskt också kan krympa vid exempelvis jordbävningar. Vid den stora jordbävningen som drabbade Nepal 2015 är det uppskattat att Mount Everest krympte med omkring 25 millimeter.

Hur lång tid tar det att bestiga Mount Everest?

Att bestiga Mount Everest är verkligen ingenting som vem som helst klarar av. Det är inte bara den höga höjden som gör det svårt att nå toppen, utan även svåra väderförhållanden och lufttryck som förändras ju högre upp för berget du klättrar.

Det tar så lång tid som omkring 40-60 dagar att nå toppen. När du frågar dig hur högt är Mount Everest kan den långa klättringstiden hjälpa dig att få en uppfattning om vilket mäktigt berg Mount Everest verkligen är.

Mount Everest basläger

De två till tre månader som det tar att nå världens högsta punkt består såklart inte av konstant aktiv klättring. Utan din kropp behöver också ta pauser för att den ska hinna vänja sig vid det lufttryck och den syrebrist som medföljer den höga höjden.

Mount Everest har två basläger, där det ena ligger på den södra sidan av berget och det andra på den norra sidan. Baslägret på den södra rutten ligger på en höjd av 5 364 meter och baslägret på den norra rutten ligger 5 150 meter uppför berget. I dessa basläger behöver du ta en längre paus från klättringen för att låta kroppen acklimatisera sig.

Vem var den första som besteg Mount Everest?

De första människorna som försökte bestiga berget ställde sig förmodligen också frågan hur högt är Mount Everest. De två första personerna att nå toppen på Mount Everest var Edmund Hillary och Tenxing Norgay. Detta var 29 maj 1953.

Innan det hade flertalet expeditioner försökt nå till toppen, men av olika anledningar misslyckats. Efter 1953 har ytterligare över 4 000 människor klättrat 8 848 meter över havet och nått fram till toppen på Mount Everest.